nieuws

‘Klimaatbederf door koudemiddelen valt mee’

bouwbreed

“Ongenuanceerd”, noemt Dick Theunissen van de Vereniging van leveranciers voor airconditioningapparatuur (Verac) het rapport van het Planbureau voor de leefomgeving. Volgens dit onderzoek maken koudemiddelen van het type HFK zonder passende maatregelen de aarde flink warmer. “Onmiskenbaar waar”, meent Theunissen, maar uiteindelijk valt het goed mee.

Het Planbureau noemt HFK’s zulke sterke broeikasgassen dat ze in 2050, bij ongewijzigd beleid, voor 14 procent bijdragen aan de wereldwijde uitstoot van CO2. Theunissen: “Maar bij gebrek aan technisch gelijkwaardige onschadelijke alternatieven blijven ze voorlopig nog volop gebruikt.” Daar is volgens hem ook niets mis mee. In de ontwikkelde landen waken wet en regel over de ‘lekdichtheid’ van de klimaat- en koelinstallaties. In Nederland controleren gecertificeerde installateurs of de grotere installaties nog aan de bepalingen voldoen. Kleinere systemen worden een keer per jaar gecontroleerd.
Door die controles komt in Nederland en ander ontwikkelde industrielanden nauwelijks koudemiddel in de lucht. Beheerders van utilitaire installaties moeten elke ontsnapping vastleggen in het logboek van die systemen. Diezelfde controle voorkomt dat bij de demontage van oude installaties koudemiddel vrijkomen. “En zolang het koudemiddel niet kan ontsnappen draagt het ook niet bij aan het broeikaseffect”, vindt Theunissen. De nuance die hij mist in het rapport van het Planbureau voor de leefomgeving.

Alternatieven

HFK’s zijn synthetische koudemiddelen die met relatief weinig energie relatief veel koude produceren. Er bestaan ook natuurlijke alternatieven als propaan en isobuthaan. “Die dragen niet bij aan het broeikaseffect maar zijn weer brandgevaarlijk”, legt Theunissen uit. Apparaten met alternatieve koudemiddelen verbruiken ook meer energie en dragen dus via een omweg bij aan het broeikaseffect. Theunissen: “En soms zijn natuurlijke koudemiddelen in een bepaalde toepassing simpelweg geen gelijkwaardig alternatief voor synthetische producten.”
De airconditioning kost energie, maar als deze ook gebruikt wordt in de warmtepompmodule kan dit een groot voordeel opleveren ten opzichte van conventionele systemen voor verwarming. “De airconditioning, lees warmtepomp, is juist een systeem waarmee de CO2 emissies van conventionele systemen worden voorkomen.” De Europese Commissie stelt volgens hem de duurzaamheid van warmtepompen dan ook gelijk aan die van wind- en zonnesystemen.

Reageer op dit artikel