nieuws

Gemeenten verdeeld over normen gevels

bouwbreed

Gemeenten interpreteren de normen voor constructieve veiligheid verschillend, als het om gevels gaat. Sommige stellen dat inspectie en onderhoud meetellen voor de periode van 50 jaar, waarover gevels de gestelde belastingen moeten kunnen opnemen.

Andere gemeenten vinden dat gevels ook zonder inspectie en onderhoud een
halve eeuw veilig moeten blijven. Ook over het gedeelte van de gevel, dat de
belastingen moet kunnen opnemen, bestaan verschillende gedachten. Sommige
gemeenten menen dat alleen de buitenzijde van de gevel aan de norm moet voldoen,
andere stellen dat ook de achterzijde van gevelelementen en de achterliggende
constructie, waaraan de elementen zijn bevestigd, ten minste 50 jaar
constructieve veiligheid moeten bieden. De verschillen kwamen aan het licht
tijdens de studiemiddag over gevaarlijke gevels van Kettlitz Gevel- en Dakadvies
en Adviesburo Nieman. De gemeenten die inspectie en onderhoud niet in aanmerking
nemen, baseren zich vaak op het feit dat de achterzijde en de achterliggende
constructie niet kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden. Zij passen een
strikte interpretatie van de normen toe. Andere gemeenten stellen veel minder
zware eisen. Bezwijken in die gemeenten vaker delen van gevels? Is er sprake van
een trend of gaat het om incidenten, zonder onderling verband? Die vraag stond
tijdens de studiemiddag centraal. De lopende inventarisatie door gemeenten kan
mogelijk tot nieuwe inzichten leiden. De normen zouden kunnen worden herzien, om
een eind te maken aan de grote verschillen van interpretatie.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels