nieuws

Eurlings subsidieert stedelijke spoortunnel

bouwbreed

Verkeersminister Eurlings stelt 117 miljoen euro beschikbaar aan 26 Nederlandse situatie waar het spoor dwars door de stad loopt

Het geld kan worden ingezet voor spootunnels of het verdiept aan leggen van rails.
De subsidieregeling is bedoeld voor plaatsen waar het spoor een stad in tweeën snijdt.
Gemeenten kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken voor de aanleg van een tunnel onder het spoor om woonwijken beter met elkaar te verbinden, het afbreken van ongebruikte emplacementen en het ontwikkelen van een woonwijk op die plek. Ook de aanleg van voetgangersbruggen en fietstunnels behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast kan de bijdrage worden ingezet om het spoor verdiept aan te leggen of gelijkvloerse kruisingen met wegen op te heffen en deze te vervangen door een tunnel.
De subsidieregeling is een vervolg op de eerste regeling spoorse doorsnijdingen. In dat kader trok het ministerie voor 61 projecten ruim 240 miljoen euro uit. Voor de huidige regeling is in totaal 141 miljoen euro beschikbaar. Per project betaalt het ministerie maximaal 25 procent van de kosten, met een maximum van 15 miljoen euro. De gemeente moet aantonen dat de overige 75 procent van de projectkosten zijn gedekt.

Reageer op dit artikel