nieuws

Crisis- en herstelwet roept twijfels op

bouwbreed

De markt en de gemeenten hebben grote twijfels aan nut en noodzaak van de crisis- en herstelwet. Andere middelen om de stroperige besluitvorming rond bouwprojecten te versnellen kunnen effectiever zijn.

Neprom-voorzitter Peter Noordanus ziet weinig in de gedachten van premier
Balkenende om snel een noodwet te maken die de realisatie van bouwprojecten moet
versnellen. “Ik heb daar mijn twijfels over als niet ook het achterliggende
toetsingsstelsel herzien wordt”, aldus de ontwikkelaar tijdens het feestje van
het 40-jarige Instituut voor Bouwrecht. Daarmee doelde hij op allerlei andere
wet- en regelgeving waaraan bouwprojecten getoetst moeten worden zoals de Flora-
en Faunawet, de Vogelrichtlijn en allerlei milieuregels. Veel meer ziet hij in
een goede beschouwing van de manier waarop ons land de Europese regelgeving
implementeert zoals ook de VROM-raad heeft gezegd in het advies Brussels Stof.
“We moeten toe naar een herijking van de vertaling van EU-regels. Wij doen het
ingewikkelder dan andere landen. Stel een externe commissie in die de
regelgeving gaat bijknippen. Er zitten hier genoeg mensen die zo’n commissie
kunnen bemannen”, hield hij zijn gehoor van vooral hooggeleerde juristen voor.

Jurist

Als voorbeeld haalde hij de ontwikkeling van Park Brederode in Bloemendaal
aan waar AM Wonen bij betrokken is. “De helft van de buren is jurist en de
andere helft heeft er één”, duidde hij de langdurige juridische strijd over
telkens weer andere wetten en regels. Ook Kees Jan de Vet, lid van de
directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet de crisiswet niet
zitten. Ook hij denkt dat snijden in procedures beter is. “Neem het
stationsgebied in Utrecht. Voor de herstructurering daarvan zijn 4200
vergunningen nodig. Waarom zoveel. Kijk dan eens goed welke winst er valt te
halen uit deze casus. Een wet die morgen klaar moet zijn, biedt geen oplossing”,
vindt hij. Directeur-generaal Ruimte Chris Kuijpers zei dat de wet er voor 1
januari 2010 moet liggen. Wel is er nog discussie over de vraag of het een
generieke wet moet worden of dat die voor projecten moet gelden. Versnelling van
de procedures zal het in ieder geval wel geven, zo denkt hij.

Reageer op dit artikel