nieuws

Brandwerende film in plaats van spuiten

bouwbreed

Een brandwerende coating wordt in een fabriek op een tijdelijke, flexibele drager aangebracht. Na uitharding kan de resulterende brandwerende film op ieder gewenst moment op de te beschermen constructiedelen worden geplakt. Dat maakt het ter plekke spuiten van een brandwerende coating overbodig.

Brandwerende coatings voor bijvoorbeeld de stalen draagconstructie van een
gebouw worden meestal ter plekke met een spuit aangebracht. Deze aanpak heeft
enkele nadelen. Zo wordt op moeilijk bereikbare plaatsen al gauw te weinig
coating opgebracht, waardoor de beschermende werking bij een brand volstrekt
onvoldoende zal zijn. En door uit de losse hand te werken, krijgen sommige delen
juist onnodig veel coating. Daarnaast moet tijdens het spuiten de omgeving
worden afgedekt om ongewenste inwerking van de coating of het erin gebruikte
oplosmiddel op andere bouwmaterialen te voorkomen. En medebouwers moeten
tijdelijk stoppen met hun werkzaamheden om gezondheidsschade te vermijden. Tot
slot is de aangebrachte laag tijdens de uitharding kwetsbaar en moet verdere
afwerking wachten.

Brandwerende film

Genoeg redenen voor G. Vos, al bijna 15 jaar actief in de brandwering, om een
alternatief te bedenken voor het spuiten. Dat alternatief is een brandwerende
film die in een fabriek onder gecontroleerde omstandigheden wordt gemaakt, en op
de bouwplaats kan worden aangebracht op bijvoorbeeld metaal, hout of beton.

Bij de productie wordt uitgegaan van een flexibele drager waarop onder
stofvrije omstandigheden een laag vloeibare, brandwerende coating wordt
aangebracht, bijvoorbeeld door sproeien of vloeien. Door het toevoegen van
pigment kan al worden ingespeeld op de kleur van de laklaag die uiteindelijk als
afwerking zal worden aangebracht. Bij de uitharding worden de temperatuur en
luchtvochtigheid zo gunstig mogelijk gekozen. Tijdens of na de uitharding wordt
de coating afgedekt met een laag beschermfolie. Na het op de gewenste maat
snijden en het zo nodig verwijderen van de dragerlaag kan de brandwerende film
worden opgerold en verpakt. Op de bouwplaats wordt op de ondergrond eerst een
hechtmiddel aangebracht en daarna de brandwerende film met de beschermende
folie. Na het verwijderen van de folie kan als afwerking een laklaag worden
aangebracht.

Ze zijn niet onverdeeld blij met de plotselinge aandacht voor hun nog niet op
de markt geïntroduceerde product, maar na onderling overleg vertellen financieel
directeur G.Euwen en technisch directeur G.Vos van Fire Protection Systems
enthousiast over de nieuwe brandwerende film van hun bedrijf. Het product
ondervangt de nadelen van het spuiten en kan 20 tot 60 procent tijdbesparing
opleveren. Er hoeft niets te worden afgeplakt en alle overige werkzaamheden op
de bouw kunnen gewoon doorgaan. En in de open lucht levert een eventuele
regenbui na het aanbrengen geen enkel probleem op.

Perfectionering

Vos is meer dan drie jaar bezig geweest met de ontwikkeling. Hij werkt ook
aan vier andere nieuwe systemen voor brandwering, waarop nog patent moet worden
aangevraagd. FPS is druk bezig met de verdere perfectionering van het
productieproces. De FireFlexFilm zal in een oplosmiddelhoudende en een
oplosmiddelvrije variant op de markt komen, in vijf basiskleuren. Uiteraard
hebben ze zelf de brandwerende werking getest, maar binnen een paar maanden
zullen in België officiële tests worden uitgevoerd. Naar verwachting kan het
gecertificeerde product dan voor het einde van dit jaar op de markt komen.

Reageer op dit artikel