nieuws

Bouwsector kan vooruit met principeakkoord over nieuwe cao

bouwbreed

Bouwsector kan vooruit met principeakkoord over nieuwe cao

Soepel verliepen de onderhandelingen niet, maar zowel Bouwend Nederland als vakbonden zijn tevreden met het bereikte principeakkoord over een nieuwe bouw-cao. “Dit is een fatsoenlijk pakket.”

Vijf onderhandelingsronden waren nodig om tot overeenstemming te komen.
“Stapje voor stapje, centimeter voor centimeter”, omschrijft Gijs Lokhorst het
proces dat zich afgelopen maanden voltrok aan de onderhandelingstafel. “De sfeer
was goed, maar de vorderingen verliepen buitengewoon traag.” De
cao-onderhandelaar van CNV Hout en Bouw is niettemin tevreden met het resultaat.
“Gelet op de huidige situatie in de bouwnijverheid en de verwachtingen voor
komend jaar is dit een akkoord waar je mee vooruit kunt”, zegt hij. “We hebben
toch afspraken kunnen maken over de beloning, ziektekosten, reiskosten en
werkgelegenheid.” De ongeveer 200.000 werknemers die onder de bouw-cao vallen,
krijgen 2 procent meer salaris. De loonsverhoging wordt in vier etappes
doorgevoerd: 0,5 procent op 1 oktober, 0,75 procent op 1 januari, 0,5 procent op
1 juli en nog eens 0,25 procent op 1 oktober. “In de huidige situatie is 2
procent niet laag”, vindt John Kerstens van FNV Bouw. “Ik zou het redelijk
willen noemen. Natuurlijk zijn we bij deze afspraak ook geholpen door het
sociaal akkoord. Dat maakte bevriezing van de lonen, zoals Bouwend Nederland
graag had gezien, al bij voorbaat onmogelijk.”

Inflatie

Bouwend Nederland verwacht niet dat bedrijven in moeilijkheden zullen raken
als gevolg van de loonsverhoging. Woordvoerder Dé van de Riet: “De verhoging
houdt gelijke tred met de inflatie. Bovendien heeft de cao een looptijd van
anderhalf jaar. De periode waarover de loonsverhoging wordt uitgesmeerd, is dus
wat langer.” Belangrijker dan het loon, zijn volgens de brancheorganisatie de
gemaakte afspraken om de gevolgen van de crisis op te vangen. “Daarvoor ligt er
nu een fatsoenlijk pakket”, aldus Van de Riet. Zo is voor ouderen die vlak voor
hun pensioen onverhoopt op straat komen te staan, 10 miljoen gereserveerd. Voor
omscholing van uitvoerend, technisch en administratief personeel tot
bouwambtenaar is bovendien een half miljoen beschikbaar. “Uniek”, noemt Kerstens
die laatste afspraak. “Voorheen hebben werkgevers nooit afspraken willen maken
voor uta-personeel. De crisis treft deze groep werknemers echter ook. Daarom
zijn wij blij dat voor hen wat is geregeld.” Omscholing tot ambtenaar is volgens
hem helemaal geen gek idee, gezien de grote vraag naar ambtenaren bouw- en
woningtoezicht. “Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan we nog in
gesprek om te kijken hoe we een en ander kunnen regelen.”

Werktijden

Vakbonden zijn vooral ook tevreden dat de mogelijkheden om werktijden en
werkvormen aan te passen aan de wensen van werknemers, nu serieus zal worden
onderzocht. Kerstens: “Na de crisis zijn gewoon weer heel veel mensen nodig. In
de strijd om de jongeren is het nodig dat de bouw moderniseert. Deeltijd,
telewerken en zelfroosteren moet kunnen, anders is de sector straks voor velen
niet aantrekkelijk meer.” Bedrijven krijgen op hun beurt meer flexibiliteit bij
het aannemen van personeel. In een periode van twee jaar mogen ze werknemers
drie keer een tijdelijk contract aanbieden.

Kernpunten bouw-cao 2009

Reageer op dit artikel