nieuws

Bouwproductie en overheid

bouwbreed Premium

Van een systeembank had ik tot voor kort nooit gehoord

Toen ik na enige uitleg doorhad wat er mee bedoeld werd, klonk het me logisch in de oren. De invloed van een dergelijke bank op het totale economische systeem van een land is zo groot, dat in geval van een faillissement onherstelbare schade optreedt. Het voorkomen hiervan is de titel voor de overheid om te hulp te komen. Zeker in het geval de omvang van banken in verhouding heel groot is en zij vertakkingen hebben in belangrijke bedrijfstakken of in veel landen. Na het uitbreken van de kredietcrisis hebben overheden in een aantal landen ingegrepen in de bancaire sector. In Nederland zijn ABN-Amro en ING de meest sprekende voorbeelden. Miljarden euro’s zijn met de operatie gemoeid. In principe komen deze met rente terug in de staatskas. Hoe lang dit gaat duren, valt op dit moment niet te zeggen. Intussen loopt wel de staatsschuld op en dat heeft weer invloed op de hoogte van de rente die de overheid op haar leningen moet betalen. Het optreden van de overheid om de bankencrisis te bezweren heeft veel commentaar uitgelokt. Veel gehoord is de opvatting dat de overheid banken met vele miljarden steunt, terwijl deze door eigen schuld in de problemen zijn gekomen. Tegelijk zou de overheid weigeren andere bedrijfstakken, die niets te verwijten valt, te helpen. Kennelijk zijn deze minder belangrijk voor het economische systeem of kunnen zij wel een stootje velen. De bouwnijverheid is een bedrijfstak die door zijn structuur en type product niet kan worden gerekend tot een hoeksteen van de economie, zoals dit bij sommige financiële instellingen het geval is. Alleen daarom al is de ondersteuning van de bouw door de overheid niet te vergelijken met die van de banken. Hoe vervelend ook, er gebeuren geen werkelijk onoverkomelijke dingen als de bouwproductie met een kwart terugvalt. Voor mensen die hun baan verliezen en bedrijven die de poort moeten sluiten, is sprake van een dramatische gebeurtenis. Op het totaal van de sector zal het over een paar jaar een forse rimpel in de ontwikkeling zijn.Overigens laat de overheid de bouw niet aan haar lot over. De overheidsbestedingen blijven vooralsnog op het peil alsof de economie een groei van 2 procent per jaar doormaakt. Er is niet bezuinigd op overheidsuitgaven bestemd voor bouwopdrachten en er worden zelfs extra middelen aangewend om in bestaande woningen en gebouwen de isolatie te verbeteren en het energiegebruik te beperken. Veel meer valt niet te verwachten, hoe begrijpelijk ook de smeekbeden uit de bedrijfstak zijn. Bovendien is de overheid in de woningbouw in het geheel niet en in de utiliteitsbouw maar beperkt aanwezig als opdrachtgever. De bouw deelt haar lot met tal van personen en bedrijven die van mening zijn dat zij net zoveel aanspraak op hulp kunnen maken als de banken. Dat de hulp aan de banken uiteindelijk het algemene doel dient, wordt daarbij te gemakkelijk uit het oog verloren of met enige opzet genegeerd.

Reageer op dit artikel