nieuws

Zaanstad legt 8 miljoen euro toe op Inverdan

bouwbreed Premium

De gemeente Zaanstad komt bijna 8 miljoen euro tekort op de realisatie van Inverdan. Dat staat in de halfjaarlijkse tussenrapportage aan de gemeenteraad.

Het grootschalige binnenstadsproject omvat onder andere de bouw van een stadhuis, bibliotheek, NS-station, hotel, bioscoop, winkels en diverse woontorens.
Het tekort is volgens wethouder Luiten voor de helft het gevolg van de kredietcrisis. De financiering van woningen verloopt moeizaam en investeerders gaan geen nieuwe verplichtingen aan. Bouwgrond blijft braak liggen. Dat kost de gemeente handenvol geld aan renteverlies. Op enkele plaatsen waar eerst woningen waren gepland, komen nu scholen. Ook dat levert verlies op.
Verder zijn de civieltechnische kosten voor onder andere zand, lantaarnpalen en bestrating harder gestegen dan voorzien, schrijft Luiten. Veel geld gaat op aan het langer veilig en leefbaar houden van het gebied rond de bouwput. Andere tegenvallers zijn de hogere voorbereidings- en managementskosten, doordat de onderhandelingen met ontwikkelaars langer duren.
Een voorbeeld vormen de onderhandelingen over de bibliotheek, de overbouwing van de spoorlijn, de N203 en de bouw van wooncomplex Figaro waaruit NS Poort zich heeft teruggetrokken. NSP neemt nu alleen nog de spooroverbouwing voor zijn rekening, de overige projecten gaan naar andere ontwikkelaars.
De meeste projecten in het centrum van Zaandam zijn in 2010 gereed. Van andere projecten is de planning naar de toekomst verschoven. Luiten heeft ook positieve berichten. Zo is met coporatie Ymere overeenstemming bereikt over de bouw van 64 eengezinswoningen en de ontwikkeling van torens waarin wonen wordt gecombineerd met ondernemen, leren en ontspanning.

Reageer op dit artikel