nieuws

Wereldhave schrijft 31,8 miljoen euro af

bouwbreed

Wereldhave heeft in het eerste kwartaal zijn bezittingen met 31,8 miljoen euro afgewaardeerd.

Het vastgoedbedrijf incasseerde daardoor een verlies van 1,5 miljoen euro. In
de eerste drie maanden van 2008 noteerde de onderneming nog een winst van 38,2
miljoen euro. Wereldhave verrichtte in het eerste kwartaal geen vastgoedacties.
Door leegstand van kantoren in Parijs en Washington daalde de bezettingsgraad
van 94,7 naar 89,6 procent. Het eigen vermogen bedroeg op 31 maart 1,9 miljard
euro, goed voor 66 procent van het balanstotaal. In het eerste kwartaal steeg
het directe resultaat met zeven ton tot 28,1 miljoen euro. De groei komt vooral
voort uit 1,4 miljoen aan lagere rentelasten. De huuropbrengsten daalden met
400.000 euro vanwege de leegstaande kantoren in Frankrijk en de Verenigde
Staten. De belangrijkste bezittingen van Wereldhave bevinden zich in de
Verenigde Staten (27 procent) en Finland (22 procent). Nederland en België staan
voor respectievelijk 15 en 14 procent in de boeken. Het overgrote deel van de
exploitatie betreft kantoren (46 procent) en winkels (45 procent).

Reageer op dit artikel