nieuws

Sociaal plan voor werknemers Teha

bouwbreed

De 65 werknemers die bij gevelelementenfabrikant Teha hun baan verliezen, worden zo nauw mogelijk bij het bedrijf betrokken.

Dat hebben vakbonden en de onderneming vastgelegd in een sociaal plan. De
medewerkers krijgen allemaal een individueel opleidingstraject aangeboden,
waarbij ze vrijgesteld zijn van de gebruikelijke sollicitatieplicht. Volgens
vakbond CNV Hout en Bouw gedoogt uitkeringsinstantie UWV dat de 65 werklieden
maximaal een jaar lang niet hoeven te solliciteren. Op die manier willen
partijen de ongewenste uitstroom van personeel en kennis uit het bedrijf
vermijden. “De doelstelling is het zo groot mogelijk maken van de kans om bij
het weer aantrekken van de markt deze werknemers te laten terugkeren bij Teha”,
aldus de vakbond. “Ze blijven daarom binding houden met het bedrijf, ook al
zitten ze voor 100 procent in de WW.” Teha ziet zich genoodzaakt 65 van 220
arbeidskrachten te ontslaan vanwege de teruglopende vraag naar vooral houten
kozijnen.

Reageer op dit artikel