nieuws

ProRail laakt procedure hoogfrequent vervoer

bouwbreed Premium

Spoorbeheerder ProRail wil dat de overheid een landelijke structuurvisie maakt voor de plannen voor hoogfrequent spoorvervoer. Dat zei president-directeur Bert Klerk gisteren op een bijeenkomst voor marktpartijen in spooraanleg- en onderhoud.

“Er bestaan plannen voor hoogfrequent spoorvervoer verspreid door heel
Nederland, op honderden verschillende plekken. Dat betekent dat voor iedere plek
afzonderlijke procedures moeten worden afgehandeld.” Met de plannen, die
voorzien dat op drukke trajecten zes intercity’s en zes sprinter rijden – het
zogenoemde spoorboekloos treinvervoer – moet het personenvervoer in 2020 met 50
procent zijn toegenomen. “Wij kunnen dat alleen realiseren als die procedures
worden versneld.” Klerk verwacht dat ook de politiek en samenleving daarmee
kunnen leven. “Het gevoel van urgentie voor de uitvoering van deze plannen is
groot bij de minister.”

Ingenieursbureau

ProRail wil zelf ook veel doen om de doorgaans lange doorlooptijd van
spoorprojecten te versnellen. “Normaal gesproken werd met de aanbesteding van
projecten gewacht totdat het trajectbesluit was genomen. Maar eigenlijk kunnen
we al veel eerder projectopdrachten geven aan ingenieursbureaus.” Ook kan die
snelheid bij ProRail zelf omhoog. “Als organisatie moeten wij slagvaardiger
optreden. Voorheen ging de besluitvorming binnen de organisatie over heel veel
schijven. Daar hebben onze partners in de markt veel last van gehad. We zijn
bezig om dat te verbeteren.”

Slimme oplossingen

De komende jaren zet Prorail een pakket opdrachten ter waarde van 4,5 miljard
euro in de markt. “Zeker de helft daarvan gaat naar de traditionele bouw van
spoor en stationsuitbreidingen, maar een aanzienlijk deel zal worden besteedt
aan het ontwikkelen van systemen en slimme oplossingen voor een optimaal gebruik
van het bestaande spoor. Een aantal projecten zijn in de planning naar voren
geschoven om tijdens de huidige malaise marktpartijen op de been te houden.
Klerk: “De huidige crisis betekent dat veel kennis bij die bedrijven kan
verdwijnen. Dat is ongewenst en zorgwekkend. Wij hebben daarom een pakket van
140 miljoen voor onder andere werk aan de toegankelijkheid van stations, de
aanleg van spoordempers en de aanpak van het Amsterdamse Centraal Station eerder
gepland.”

Reageer op dit artikel