nieuws

Plan nieuwe wegen Utrecht snel klaar

bouwbreed

Het omstreden voornemen voor de aanleg van een nieuwe weg tussen de A2 en A12 door Leidsche Rijn, als onderdeel van de ring om Utrecht in de toekomst, gaat wellicht van tafel.

Dat blijkt uit de richtlijnen voor de planstudie Ring Utrecht; een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Deze richtlijnen geven aan hoe het onderzoek naar de Ring Utrecht wordt voortgezet.
Vijf opties liggen op tafel voor de aanpak van de verkeersproblematiek in het gebied. Van het alternatief ‘niet verbreden’, waarbij de oplossing niet wordt gezocht in het uitbreiden van de wegcapaciteit maar in intensiever gebruik van openbaar vervoer, tot het alternatief ‘spreiden’ dat voorziet in de aanleg van nieuwe wegen door de Vinex-locatie Leidsche Rijn en langs landgoed Amelisweerd.
Het alternatief ‘spreiden’ stuitte op nogal wat weerstand. Vooral veel verzet was er tegen verdere aantasting van Amelisweerd door de weg die tussen de A12 en de A28 langs het landgoed zou moeten lopen.

‘Breder’

Desondanks wordt dit voorstel meegenomen in de planstudie. Wel wordt in de richtlijnen benadrukt dat het vraagstuk ‘breder’ moet worden bekeken. Zowel de opwaardering van de Waterlinieweg aan de westzijde van de stad als de verder oostwaarts gelegen N227 en een rechtstreekse verbinding tussen de A12 en de A28 blijven in beeld.
De bewoners van Leidsche Rijn waren onaangenaam verrast door de plannen voor de weg tussen de A2 en de A12 door hun wijk. Maar ook deze optie wordt nog steeds onderzocht. Wel gaat Rijkswaterstaat nu onderzoeken of het mogelijk is de weg aan de westzijde van de Vinex-locatie aan te leggen.
Naar verwachting wordt in juli een voorstel voor een voorkeursalternatief gedaan. Eind 2009 moet een definitieve keuze volgen, die daarna wordt uitgewerkt.

Reageer op dit artikel