nieuws

Installateur moet positie benutten

bouwbreed

In de bouw- en installatiebranche wordt al jaren gesproken over het nut en de zin van integraal bouwen en installeren. Klanten en gebruikers hebben lang genoeg gewacht, weet ook Wouter Jansen. Tijd voor actie.Op landelijk niveau zijn reeds convenanten afgesloten om tot drastische verbeteringen te komen. Het meest in het oog springend voorbeeld is wellicht het programma ‘Meer met Minder’.

Om integrale innovaties te bewerkstelligen moet je wel samenwerken en samen durven ondernemen. Dat begint met onderling vertrouwen tussen uitvoerende partijen in de regio, die elkaar meestal al vele jaren kennen. Vertrouwen dat in het verleden is opgebouwd blijkt de basis te zijn voor het realiseren van innovaties en verbeteringen naar de toekomst.
Iedereen zegt het. Onderling vertrouwen is de basis van elke samenwerkingsvorm. Het lijkt een open deur en het is nog waar ook. Voor het opbouwen van vertrouwen heb je allereerst vertrouwen in jezelf nodig. Enige reflectie hoort hierbij. Want in het verleden zijn er toch wel zaken verkeerd gegaan in de bouw- en installatiebranche. De recessie vormt ook in dit geval een goede reden om als leiders samen in de spiegel te kijken.
Vertrouwen kun je voor jezelf opbouwen door die dingen te doen waar klanten en gebruikers prijs op stellen. Door de juiste zaken op het juiste tijdstip te doen bestaat de kans, dat zij blij verrast graag de rekening betalen voor de geleverde diensten. Door aan elkaars verwachtingen te voldoen bouw je inderdaad onderling vertrouwen op. Economen hebben hiervoor woorden bedacht als consumentenvertrouwen, klanttevredenheid en zelfs medewerkertevredenheid.
Dat duurzamere oplossingen vereist zijn in de toekomst is niet meer zozeer de discussie. De vraag is echter wel wie wat gaat doen om de Europese (en Nederlandse) wensen op het gebied van energiebesparing en CO2-vermindering waar te maken.
De technische installatiebranche moet meer zelfvertrouwen krijgen dankzij haar sterker wordende strategische positie. De techniek wordt complexer, de klanten en gebruikers willen totale oplossingen en de installatiebedrijven hebben de meeste kennis en kunde. Veel installatiebedrijven beschikken echter nog niet over een professionele en marktgerichte organisatie. Zij zouden meer initiatieven moeten nemen om de andere bedrijven binnen de netwerken en de keten meer op sleeptouw te nemen. Een kwestie van durven lijkt het om de eigen organisatie tijdig te versterken.
Wij hebben een aantal bedrijven geadviseerd om tijdig een afdeling ‘kleinbouw’ uit de grond te stampen. Dit om de vraag op het gebied van duurzame renovaties te kunnen volgen. Het blijkt een gouden formule te zijn.
Er lopen vele gesprekken binnen diverse regio’s om meer op gemeenschappelijke basis tot een gezonde en zinvolle business te komen. Installatiebedrijven zitten in een positie om meer de regierol op te pakken. Bouwbedrijven en zelfs architecten zouden dit moeten promoten. Het is immers ook in hun belang om samen meer toegevoegde waarde naar de klanten en gebruikers te realiseren. Organiseer ter plaatse een ronde tafel en succes lijkt verzekerd.
Wij willen installateurs die meer het voortouw durven nemen graag als partners ondersteunen. Laten we in elk geval samen iets ondernemen. Verbeteringen beginnen immers bij onszelf.

Reageer op dit artikel