nieuws

Innovatief organiseren maakt omzetstijging mogelijk

bouwbreed

Moderne bouworganisatievormen als bouwteam en design & construct genereren voor bouwbedrijven steeds meer omzet. Dit blijkt uit onderzoek van het het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Uit het onderzoek ‘Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het
bouwproces, meting 2008’ blijkt dat vooral grote bouwers de omzet uit
innovatieve organisatievormen zien stijgen. Daarbij gaat het om een stijging tot
bijna 60 procent van de totale omzet. Het is het vierde onderzoek dat het EIB
hiernaar uitvoert in opdracht van PSIBouw en het laatste voor de Regieraad Bouw.

Het belang van procesintegratie is evident. Eenmaal genomen beslissingen in
een vroege fase van het bouwproces zijn vaak onomkeerbaar en hebben grote
gevolgen voor de gang van zaken in volgende fasen. Dat kan leiden tot extra
kosten van het eindproduct. Door systemen van procesintegratie toe te passen,
wordt getracht deze dilemma’s te doorbreken.

Reageer op dit artikel