nieuws

Hogeschool legt verband tussen klimaat en bouw

bouwbreed

Over het vinden van een baan hoeven de studenten aan de hbo-opleiding Climate and Environment zich geen zorgen te maken. Elk jaar is er behoefte aan zeker 350 afgestudeerden die kunnen adviseren over een energiezuinige en klimaatbestendige inrichting, schat Ton de Jager, directeur van de Haagse Hogeschool waar de nieuwe opleiding van start gaat.

Climate and Environment (Klimaat en Milieu) vult een lacune in het hbo-onderwijs op. Nog op geen enkele bachelor-opleiding wordt de relatie tussen klimaat en bouwen zo gedetailleerd uitgewerkt. De opleiding in Den Haag gaat specialisten afleveren die niet alleen weten welke invloed de klimaatverandering heeft op de gebouwde omgeving, maar die ook kunnen adviseren hoe klimaatgerelateerde problemen in de bouw, de waterhuishouding en de infrastructuur kunnen worden aangepakt.
De opleiding is gebaseerd op de gedachte dat bij het ontwerpen, inrichten en bouwen van wijken, bedrijfsterreinen en (spoor)wegen het klimaat een steeds prominenter rol zal gaan spelen. Verwacht wordt dat onder invloed van het veranderende weer, de aandacht voor het gebruik van klimaatvriendelijke materialen en energiezuinige technieken snel zal toenemen.

Pilot

De opleiding startte vorig jaar als pilot met tien studenten onder de paraplu van Bouwkunde, maar gaat nu als zelfstandige studierichting verder. De Jager verwacht dat zich jaarlijks 100 tot 150 studenten zullen melden. De opleiding staat open voor mbo-, havo- en vwo-leerlingen. Dat hoeven niet per se bèta’s te zijn, want hoewel er flink wat technische vakken op het rooster staan, is Climate and Environment veel meer dan een puur technische opleiding.
Als een rode draad door de studierichtingen Klimaat en Bouwen, Leven met Water, Civiele en Techniek en Klimaat en Mobiliteit lopen de thema’s Bestuurskunde, Communicatie en Voorlichting. De Jager: ”Het blijft natuurlijk een technische bachelor-opleiding, maar het gaat bij deze studie niet alleen om kennis van techniek en materialen. Je moet ook wetskennis hebben en weten hoe het openbaar bestuur in elkaar zit.”
Even essentieel is communicatie. De ‘klimaatadviseur’ zit straks met uiteenlopende partijen aan tafel om afspraken te maken over inrichting van de openbare ruimte.
De formule is aantrekkelijk voor studenten met een technische aanleg die meer willen dan zich bekwamen in bouw- en installatievraagstukken. Zoals Tim van Straaten. Deze 19-jarige ex-havo leerling (profiel: natuur en techniek) behoort tot de tien pioniers die zich in 2008 voor de nieuwe studie inschreven: ”Ik ging eerst voor Bouwkunde, maar dat was een puur technisch verhaal. Ik miste het sociale aspect. Deze opleiding ligt me beter. Je leert ook over politiek en samenleving, zonder dat het te soft wordt.”
Climate and Environment is sterk praktijkgericht. Bouwplannen beoordelen op klimaatbestendigheid en waar mogelijk verbeteringen voorstellen is een vast onderdeel van de vierjarige opleiding. Niet alleen de studenten leren daarvan, heeft directeur De Jager inmiddels ontdekt: ”De architect die onze eerstejaars een bouwplan voor een complex woningen voorlegde was verbaasd over de goede suggesties waar zij mee kwamen.”
Om voeling te houden met de praktijk heeft de opleiding zich verzekerd van steun van het bedrijfsleven en van diverse overheden. Bouwend Nederland heeft de nieuwe studierichting een goed initiatief genoemd. Tot de bedrijven die met Climate and Environment gaan samenwerken behoren onder andere Deltares, BAM, Eneco en de provincie Zuid-Holland.
Ook de politiek is enthousiast. Fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks in de Tweede Kamer, die de opleiding officieel opende, voorziet dat de studenten van Climate and Environment een serieuze bijdrage zullen leveren aan het oplossen van de wateroverlast. ”De zeespiegel stijgt en van jullie verwachten we adviezen hoe we daar mee omgaan. Gaan we huizen op palen bouwen of wonen we straks in drijvende wijken?”
De Haagse Hogeschool heeft met het opstarten van de nieuwe studierichting al twee prijzen in de wacht gesleept. Het initiatief werd bekroond met de Dubo (Duurzaam Bouwen) Award en met de EEP Award van de European Environmental Press.

Reageer op dit artikel