nieuws

Eurlings te kort door de bocht

bouwbreed

Minister Eurlings kapittelde de Hollandse overmoed om in technologisch opzicht wereldwijd voorop te lopen. Ed Nijpels vraagt zich af wat de minister bezielt.

Wel eens over de A73 gereden bij Roermond? Dan kom je door de Swalmtunnel en de Roertunnel. Tenminste, als je niet vastloopt in de file. En als die tunnels niet toevallig helemaal zijn afgesloten.
Beide ‘kunstwerken’ – zo noemen ze dat bij Rijkswaterstaat – moesten eind 2007 helemaal klaar zijn. Maar ruim anderhalf jaar later zijn er nog steeds technische problemen rond de beveiliging, de verkeersregeling en de onderlinge communicatie tussen de verschillende tunnelsystemen. In beide tunnels is in elke rijrichting daardoor slechts één rijstrook in gebruik.
Het is een echt hoofdpijnproject. Het verkeer loopt vast, ondernemers en vervoerders lijden schade, winkels kampen met omzetverlies, gemeentebestuurders krijgen er een punthoofd van. En niet alleen zij. Ook minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat ziet het niet meer zitten. In DagbladTrouwliet hij onlangs optekenen dat hij het ‘helemaal gehad’ heeft met de “Hollandse overmoed waarin wordt geprobeerd om wereldwijd voorop te lopen, en waarbij de risico’s van zo’n complex systeem worden weggestreept”. Eurlings wil voortaan alleen nog beproefde technologie en een duidelijk beeld van de risico’s vóóraf.
Als voorzitter van een brancheorganisatie van ondernemers die vooroplopen door hun technologische kennis en vindingrijkheid (inclusief hightech tunneltechnologie) heb ik, als ik zoiets lees, het gevoel dat ik door een wesp word gestoken. Camiel, Camiel, wat heeft je bezield toen je dit zei?
Ja natuurlijk, die problemen zijn vervelend. De ergernis van de filerijders en ondernemers kan ik me goed voorstellen. Maar in zo’n reactie gaat de minister wel heel kort door de bocht. Hij is nota bene lid van een kabinet dat vindt dat Nederland voorop moet lopen in technologie en innovatiekracht. Het is dan een verkeerd signaal om de moeilijkheden bij één project te veralgemeniseren tot een negatieve kijk op technologische vernieuwingsdrang.

Bewondering

Alle grote waterstaatkundige projecten waarmee Nederland wereldwijd bewondering afdwingt, zijn experimenten geweest die nooit en nergens eerder waren vertoond. De stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg, de meeste andere Deltawerken: staaltjes van Hollandse moed waarmee we voorop liepen. Het zijn later prachtige exportproducten geworden. Zeggen we achteraf dat we het niet hadden moeten doen, omdat de technologie nog niet beproefd was en we de risico’s niet kenden? Natuurlijk niet. Zelfs de Afsluitdijk was een experiment. Aan nieuwe technieken kleven altijd risico’s. Het gaat erom die zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dat is de taak van opdrachtgever Rijkswaterstaat, waarvoor minister Eurlings overigens politiek verantwoordelijk is.
Dat Eurlings er deze woorden aan wijdt, zal wel komen omdat de tunnels zich bevinden in het electorale jachtgebied van deze Limburgse minister. Maar dat is mij te gemakkelijk. En het is des te vreemder als je bedenkt dat minister Eurlings het Nederlandse technologisch kunnen verder wél goed uitdraagt.
Hij moet weten dat vooruitgang onmogelijk is zonder mislukkingen. Dat is overigens niet typisch voor Nederland. Het geldt ook voor Amerikaanse ruimtevaartprogramma’s. Hollandse moed is goed. Die hebben we nodig, willen we niet hopeloos achterop komen. Laten we die problemen bij de tunnels oplossen, en daarna doorgaan met wereldwijd voorop lopen, zoals we vaker hebben gedaan. Camiel, kom op!

Reageer op dit artikel