nieuws

Definitieve normbrandveilig werkenop platte daken

bouwbreed Premium

De markt beschikt sinds kort over duidelijke regels voor brandveilige daken

Recentelijk is namelijk de norm NEN 6050:2000 Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken – Gesloten dakbedekkingssystemen gepubliceerd.
Dakdekkers, installateurs en anderen die op daken werken, moeten voorkomen dat de ondergrond in contact komt met vlammen en vonken bij details zoals opstanden en dakdoorvoeringen.
NEN 6050 geeft aan welke voorzieningen moeten worden toegepast en in welke zones op het dak niet met open vuur gewerkt moet worden.
In 2007 hebben gebruikers de voornorm NVN 6050 – met richtlijnen voor het werken met open vuur op daken – geëvalueerd. De ingediende commentaren op het normontwerp werden verwerkt en hebben geleid tot de publicatie van de definitieve norm.

Reageer op dit artikel