nieuws

BPF Bouwinvest verliest 4,7 procent op belegging

bouwbreed

BPF Bouwinvest heeft vorig jaar op 5,7 miljard euro aan beleggingen 4,7 procent verlies geboekt.

In 2007 behaalde het vastgoedbedrijf van de stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid nog een positief rendement van
9,2 procent. De vastgoedportefeuille van 4,6 miljard euro liet een rendement
zien van 2 procent. De huurinkomsten vanuit woningen, kantoren en winkels stegen
met 4,1 procent. Indirect werd 2,1 procent ingeleverd door afwaarderingen van de
bezittingen. Het rendement op de indirecte beleggingen via participaties daalde
met 23,2 procent. In 2007 werd nog een stijging van 8,4 procent ingeboekt. De
waarde nam met 110 miljoen euro af tot 1,1 miljard euro. BPF Bouwinvest wijt het
lage rendement van zijn internationale indirecte beleggingen (in zowel Europa
als in Amerika en Azië) aan de sterke waardedaling in Groot-Brittannië.

Reageer op dit artikel