nieuws

‘Bouw heeft dagelijks met Europa te maken’

bouwbreed

In een tweeluik over de verkiezingen van het Europees Parlement op 4 juni, laat Cobouw kandidaten van verschillende politieke partijen aan het woord over bouwen en regels. Met als belangrijkste vraag: hoe lokt u de aannemer naar de stembus?

De Europese verkiezingen staan voor de deur, maar aannemers zullen het woord
bouw nauwelijks in de programma’s aantreffen. De kandidaten weten wel beter.

PvdA, Louis Meuleman

“Polen of Roemenen op de Nederlandse arbeidsmarkt zie ik niet als bedreiging.
Het aantal Polen neemt al weer af, omdat de welvaart in eigen land toeneemt. Ook
dat komt door Europa. Ons verkiezingsprogramma is groen en sociaal. Met groene
banen willen we de economie weer op gang helpen. Wind- en zonne-energie moeten
meer dan 100.000 banen in Nederland opleveren. Nee, daarmee zitten we niet op de
stoel van GroenLinks. Wij pleiten voor meer groene subsidie en meer geld voor
onderzoek. Voor investeringen in meer klimaatneutrale gebouwen. Waar dat geld
vandaan moet komen? Door landbouwsubsidies te schrappen. Het braafste jongetje
van de klas is Nederland niet. Maar met de fijnstofnorm zijn we aanvankelijk
niet handig omgegaan. Prima was natuurlijk het antwoord van Minister Cramer met
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Met Natura 2000-gebieden
moet Nederland het slimmer doen. Texel heeft een goed voorbeeld gegeven: boeren
en natuurbeschermers schoven als het ware met hectares waardoor een plan tot
stand kwam dat iedereen aanvaardde. Wij pleiten voor betere infraverbindingen
naar Oost-Europa. Bouwvoorschriften moeten vooral lokaal geregeld worden. Voor
protectionisme moeten we waken. Frankrijk heeft daar nogal een handje van. Op
het gebied van aanbesteden hebben we net een succes geboekt. Wij zorgden ervoor
dat niet per se de laagste prijs het project krijgt, maar dat ook ‘sociale
inschrijvingen’ kans maken. Hoe ik een bouwer naar de stembus krijg? Het is voor
iedereen belangrijk om zijn stem te laten horen. Voor mensen uit de bouwsector
geldt dat zeker.”

CDA, Corien Wortmann

“Dat het woord bouw nauwelijks voorkomt in de partijprogramma’s verbaast me
niets. Sociale woningbouw, ruimtelijke ordening en hypotheekrenteaftrek zijn
thema’s waar lidstaten zelf over moeten beslissen. Op Europees niveau spelen
onze interne markt, het klimaat en energie een belangrijke rol. De drempel voor
Europese aanbestedingen mag wat ons betreft omhoog. Procedures moeten ook
eenvoudiger. Nu is er te veel papieren rompslomp. Over twee jaar wordt het Trans
European Netwerk beleid herzien. (Europese geldpot voor Europese
infrastructurele projecten red,). Wij strijden ervoor dat het geld niet alleen
naar Zuid-Europese tunnels door de Alpen verdwijnt. Willen we een aantrekkelijk
economisch vestigingsklimaat behouden dan moeten we Spanje en Italië goed in de
gaten houden. Met staatssteun voor havens gaan zij veel losser om. Wij pleiten
voor betere infrastructurele verbindingen richting Oost-Europa. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan het doortrekken van de Betuweroute in Duitsland. Nederland moet
oppassen niet roomser te zijn dan de paus. Als enige lidstaat koppelden wij de
norm voor luchtkwaliteit aan ruimtelijke ordening. De spoedwet wegverbredingen
van minister Eurlings bewijst dat het anders kan en smaakt naar meer. Dat
Nederland dichtbevolkt is mag geen excuus zijn voor problemen met bouwprojecten.
In het Ruhrgebied, in Milaan en Barcelona kan bouwen toch ook. Hoe ik een
aannemer naar de stembus lok? Europa levert ons één maandinkomen per jaar op.
Onze welvaart maakt veel bouwen en verbouwen mogelijk.”

CU-SGP, Leon Meijer

“Dagelijks heb ik met Europese regels en problemen te maken. Bijvoorbeeld met
de detacheringsrichtlijn. Wij zijn voor vrij verkeer van werknemers, maar dat
moet wel eerlijk gebeuren. Uitzendbureaus vinden nu mazen in de wet, waardoor
Poolse arbeiders tegen het wettelijk minimumloon kunnen werken in ons land. Op
het gebied van duurzaam bouwen en duurzaam materiaalgebruik valt er een wereld
te winnen. Nederland staat er qua energiebeleid helemaal niet zo slecht voor.
Beweert GroenLinks dat alleen Malta en Luxemburg het slechter doen dan wij? Ik
ben net in Rome geweest. Als je daar naar de gebouwen kijkt dan doen wij het
zeker niet slechter. Ik kom uit een aannemersfamilie. Mijn opa was aannemer,
mijn moeder werkte als boekhoudster bij een bouwbedrijf, mijn vader had een
eigen schildersbedrijf. Hoe ik een aannemer naar de stembus lok? Bouwvakkers
hebben dagelijks met Europa te maken. Neem alleen al de Europese aanbestedingen.
Verder geloof ik in de innovatiekracht van de Nederlandse bouwwereld. Met
Europese hulp en investeringen is er op milieu en energie-efficiency nog heel
wat te verwachten de komende jaren. Voor Nederlandse bouwers die elders in
Europa aan de slag willen gaan, is een eerlijk speelveld belangrijk. We kennen
allemaal het verhaal van de Nederlandse aannemer die een metrostation in Parijs
bouwde en door zo’n beetje iedere Fransman, van opzichter tot betonleverancier,
werd tegengewerkt. Dat moet afgelopen zijn.”

VVD, Jeanine Hennis-

Plasschaert

“Brussel is zeker niet heilig, er komt ook veel onzin vandaan. Maar in
Nederland moeten we eens ophouden continu Europa als excuus te gebruiken voor
wetten die niet werken. De fijnstofnorm is daar het beste voorbeeld van.
Nederland is de enige lidstaat die het koppelde aan de wet ruimtelijke ordening.
Nederland kwam daarmee voor bouwprojecten op slot te zitten. Ten onrechte werd
gewezen naar Europa als grote boosdoener. Ik verbaas me ook over de manier
waarop Nederland met de Natura 2000-gebieden omgaat. Nederland heeft er meer dan
Frankrijk. Dat is best bizar eigenlijk en ook daarmee zet je je eigen land op
slot. En het is niet zo dat Brussel die beschermde gebieden aanwijst. Over het
Europese geld dat bedoeld is voor infrastructurele projecten moeten we goed
nadenken. Het huidige systeem werkt namelijk niet. Lidstaten dienen te veel
projecten in. Bij gebrek aan objectieve parameters valt nauwelijks te bepalen
welk project prioriteit moet krijgen. Dat is van belang, omdat het over
miljarden gaat. Nu is het nog te veel een politiek spel. Nederland een project,
dan krijgt Duitsland er ook één. We zitten nu midden in de evaluatie. Vanaf
begin september gaan we het waarschijnlijk anders doen. We moeten waken voor
protectionisme. Laatst kreeg ik een e-mail van een Nederlands bouwbedrijf dat in
België werk wilde aannemen. De aannemer schreef dat hem het leven werd zuur
gemaakt, met allemaal onredelijke eisen. Wat ik dan doe? Ik spreek de Belgische
autoriteiten daarop aan. Ik moet nog een reactie terug krijgen. Ik vind dat wel
aardig. Als Europarlementariër ben je ook een soort ombudsman. Hoe ik een
bouwvakker naar de stembus lok? Dan zeg ik. Europa is dichterbij dan je denkt.
Ook de aannemer is gebaat bij effectieve samenwerking.

Reageer op dit artikel