nieuws

Betonprijs waardeert maatschappelijk nut

bouwbreed

Een nieuwe prijs gaat aandacht vragen voor het maatschappelijk nut van betonprojecten. Dat doet volgens de Betonvereniging recht aan de rol van opdrachtgevers. Die gaat namelijk veel verder dan het verstrekken van de opdracht en het betalen daarvoor.

Maatschappelijk nut moet volgens directeur Dick Stoelhorst van de Betonvereniging heel breed worden uitgelegd. Het varieert van het bijdragen aan veiligheid en milieu, tot cultuur, recreatie, landschap en economie. Belangrijk is wel dat het gebouw of de constructie een rol vervult die het belang van de directe opdrachtgever overstijgt. Het moet dus op zijn minst een lokale, maar liever nog regionale of nationale functie hebben.
Stoelhorst somt een heel scala aan projecten op die in aanmerking zouden kunnen komen voor de nieuwe categorie Betonprijs. “Je zou kunnen denken aan een voertuigkering (veiligheid), speelvoorzieningen in een Vogelaar-wijk (sociale cohesie), een kademuur voor de Tweede Maasvlakte (economie) of een ondergrondse parkeergarage met een stadspark op het dak (landschap).”
Dat een substantieel aandeel van de constructie uit beton moet zijn opgetrokken, spreekt voor zich. Bijna alle constructies zijn tegenwoordig hybride, vrijwel overal is wel iets beton toegepast, maar dat is voor de jury van de Betonprijs duidelijk niet voldoende.
De nieuwe prijs is volgens Stoelhorst niet in het leven geroepen omdat het het tweejaarlijkse feest rond de uitreiking van de Betonprijs niet uitbundig genoeg is. Het Betonprijs-diner op de avond voor de Betondag heeft al een aardig vol programma, vindt ook Stoelhorst. Maar daarin moet dan maar wat ruimte worden gemaakt.

Jury

De jury van de prijs staat onder leiding van Peter Keur, directievoorzitter van de FGH Bank. Andere juryleden zijn onder andere hoogleraar Jan Vambersky, bestuursvoorzitter Dick van Well van Dura Vermeer en algemeen directeur Romeo Malizia van Ballast Nedam Infra. De uitreiking van vindt plaats op woensdag 18 november.

Reageer op dit artikel