nieuws

Arcadis houdt rug recht dankzij infra

bouwbreed

Arcadis vangt de tegenvallers in de segmenten milieu en gebouwen op met een sterke groei van de sector infra. In het eerste kwartaal stegen de bedrijfsopbrengsten met 5 procent tot 418 miljoen euro.

“Doordat de investeringen van de overheid op peil blijven, is de inframarkt
goed bestand tegen de economische crisis”, zegt bestuursvoorzitter Harrie Noy
van het Arnhemse ingenieursbureau. “De markt voor gebouwen is het meest
uitdagend door de sterke terugval bij commercieel vastgoed.” Arcadis compenseert
de zwakke vraag uit de kantorenhoek met een verschuiving van de focus naar
niet-commerciële projecten en internationale activiteiten. De bijsturing kon
niet voorkomen dat zowel in Engeland als bij de ontwerpers van RTKL de
organisatie moest worden aangepast. “Bij private klanten die veel last hebben
van de slechte economie staat de milieuomzet onder druk”, constateert Noy. “Door
de sterke intensivering van verkoopinspanningen gericht op vergroting van
marktaandeel, was de teruggang van onze eigen activiteiten in milieu beperkt.
Dankzij strikte kostenbeheersing en focus op markten en klanten met
koopkrachtige vraag kon de marge op een goed niveau worden gehandhaafd.” Arcadis
slaagde de omzet in het segment infrastructuur 11 procent te verhogen. De bruto
toegevoegde waarde nam met 8 procent toe. In zowel Nederland als Polen
profiteerden de ingenieurs van de grote investeringen in de spoorwegen. Ook in
de meeste andere Europese landen namen de activiteiten toe. In de Verenigde
Staten put Arcadis veel werk uit zijn waterspecialismen.

Geflatteerd

Het groeicijfer van 2 procent in het segment milieu is sterk geflatteerd.
Autonoom slikte Arcadis een daling van 11 procent. Het getal werd opgekalefaterd
met 8 procent door de sterkere dollar. De overnames van de bureaus LFR en SET
droegen 5 procent aan de groei bij. De omzetdaling komt grotendeels uit de
Verenigde Staten. In het land heeft een deel van Arcadis’ klanten last van de
crisis. In Europa namen mede door de vraag naar milieueffectrapportages de
activiteiten toe. In het segment gebouwen nam autonoom de omzet met 4 procent
af. De bruto toegevoegde waarde daalde met 7 procent. De markt voor commercieel
vastgoed in Engeland is geheel stilgevallen. Op 418 miljoen euro aan
bedrijfsopbrengsten maakte Arcadis een nettowinst van 15,5 miljoen euro. In het
eerste kwartaal van 2008 schreven de Arnhemmers drie ton minder in de boeken
bij. Hoewel de orderportefeuille ook in het eerste kwartaal weer dikker werd,
waagt Arcadis zich niet aan de prognose voor het gehele jaar. Duidelijk is wel
dat momenteel infrastructuur het sterkste standbeen van het bureau is.

Reageer op dit artikel