nieuws

Aanbesteden op basis van eerdere prestaties

bouwbreed Premium

Past performance procurement, of in goed Nederlands ‘inkopen op basis van in het verleden geleverde prestaties’ meewegen met de beoordeling tijdens aanbestedingen lijkt me een goede zaak (Prestaties meegewogen bij aanbesteding, Cobouw 29 april 2009)

Dat Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en ProRail zo ver nog niet zijn komt omdat het moeilijke materie is. Bij de aanpak van de gemeente Den Bosch zijn dan ook nog wel wat kanttekeningen te plaatsen.
Zo worden drie criteria genoemd waarop wordt beoordeeld. Deze criteria hebben te maken met ‘hoe lekker het project loopt’: planning, communicatie, meewerken. Moet er niet ook gekeken worden naar kwaliteit (uitvoeren conform spe­- cificaties), uitvoeren binnen bud­-get, overlast voor de omgeving, etc?
Waarom neemt de gemeente Den Bosch beoordelingen van andere opdrachtgevers mee? Als ik drie opdrachtgevers vraag een beoordeling uit te voeren op bovengenoemde criteria krijg ik drie verschillende beoordelingen. Bovendien is de achtergrond van de projecten waarop wordt beoordeeld bij de gemeente niet bekend, alsmede de door opdrachtgevers gehanteerde beoordelingssystematiek. Moet de beoordeling zich niet beperken tot projecten uitgevoerd bij de gemeente Den Bosch zelf? Wat gelijk de vraag oproept hoe partijen te beoordelen die minder dan drie of misschien zelf nog nooit projecten hebben uitgevoerd voor de gemeente Den Bosch. Die komen volgens deze systematiek nooit aan de bak.
Lopen opdrachtnemers tijdens het uitvoeren van ‘lastige’ projecten niet het risico dat het afgeven van een verklaring van goed gedrag aan het einde van het project, wordt gebruikt als breekijzer om beslissingen te forceren in het voordeel van de opdrachtgever? Omgekeerd, als opdrachtgever en opdrachtnemer een goede relatie hebben, wordt dan zo’n verklaring niet te makkelijk afgegeven?
Kortom, in het verleden geleverde prestaties meenemen in de beoordeling bij aanbesteding van toekomstige projecten is een goede zaak, maar wel één waarover nog goed moet worden nagedacht. Moet je niet van primeur spreken op het moment dat blijkt dat de gevolgde systematiek succesvol is, in plaats van het moment dat wordt begonnen met de systematiek?

Reageer op dit artikel