nieuws

‘Weinig winst door fijnstofbeleid Rijk’

bouwbreed

Het rijksbeleid dat er op is gericht fijn stof terug te dringen levert minder winst op voor de gezondheid dan tot nog toe werd aangenomen. TNO Bouw en Ondergrond waarschuwt dat nog kleinere stofdeeltjes meer schade aan lijf en leden kunnen veroorzaken.

De huidige luchtkwaliteitsnormen, gericht op het verlagen van fijnstofdeeltjes met een diameter van 10 micrometer (PM10) en van 2,5 micrometer (PM2,5) zeggen volgens TNO niets over het gehalte aan ultrafijn stof in de buitenlucht. De meeste deeltjes die auto’s uitstoten zijn ultrafijn stof, dat wil zeggen kleiner dan 0,1 micrometer (PM0,1). “Ultrafijn stof levert nauwelijks een bijdrage aan het totale gewicht aan fijn stof, maar internationaal onderzoek laat zien dat deze deeltjes diep kunnen doordringen in de longen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen”, legt Menno Keuken van TNO uit. “De huidige PM2.5 en PM10 normen, gebaseerd op massa voor fijn stof, bieden geen bescherming tegen de schadelijke effecten van ultrafijn stof. We kunnen dus stellen dat we nog lang niet klaar zijn met fijn stof.”

Uitstoot

TNO heeft vorig jaar verkennend onderzoek gedaan naar de uitstoot van ultrafijn stof door verkeer en de verspreiding ervan naar de woonomgeving. “Uit onderzoek uit andere landen bleken de schadelijke effecten van ultrafijn stof”, vertelt Keuken. “Wij hebben dat willen vertalen naar de Nederlandse situatie.” Er is gekeken naar de uitstoot door auto’s op een rollerbank, door snelwegverkeer in de Drechttunnel en door stadsverkeer in de binnenstad van Rotterdam. Keuken: “De resultaten laten zien dat auto’s inderdaad veel ultrafijn stof uitstoten en dat concentraties daarvan bij snelwegen en drukke wegen in de stad een factor 5 tot 10 zijn verhoogd.”
Het terugdringen van fijn stof, gebaseerd op PM2.5 en PM10, leidt dus niet tot lagere concentraties van ultrafijn stof in de woonomgeving.
TNO neemt deel aan een consortium dat Europees onderzoek heeft voorgesteld, waarbij gezondheidskundig onderzoek wordt gekoppeld aan de concentraties ultrafijn stof.
Het ministerie van VROM is blij met het onderzoek van TNO. Het onderschrijft de aanbeveling dat meer en beter onderzoek nodig is. “Maar we gaan niet mee met de conclusie dat het terugdringen van PM10 geen effect heeft op de volksgezondheid, het helpt wel degelijk”, zegt een woordvoerder.

Reageer op dit artikel