nieuws

Steigerproducent wijst op controle Arbeidsinspectie

bouwbreed

Steigerproducent Altrex uit Zwolle heeft een informatieblad opgesteld over de grootscheepse controle van rolsteigers, vanaf komende dinsdag. De Arbeidsinspectie let op de deugdelijkheid van de rolsteiger, maar ook op het correcte gebruik.

Het informatieblad is tot stand gekomen in overleg met de Arbeidsinspectie.
Wie zich niet aan de voorschriften houdt, kan een waarschuwing krijgen of een
boete van duizenden euro’s. Als de rolsteiger en het gebruik op veel punten niet
voldoen, kan het werk zelfs worden stilgelegd. Altrex stuurt het informatieblad
aan al zijn relaties, meldt algemeen directeur Eugène Derksen. Dat wil niet
zeggen dat de inhoud alleen van toepassing is op rolsteigers van Altrex.
Integendeel, wie met Altrex materiaal werkt en zich aan de regels houdt, hoeft
zich weinig zorgen te maken, verwacht marketing manager Joke Nijmeijer.
“Veiligheid is een kwestie van goed materiaal volgens de stand der techniek,
goed onderhoud, een jaarlijkse keuring en veilig gebruik volgens de
handleiding”, aldus Nijmeijer. De Arbeidsinspectie kijkt of de rolsteiger
deugdelijk is en voldoet aan de norm, of een berekening van sterkte en
stabiliteit is uitgevoerd, of de handleiding aanwezig is en de opbouw voldoet
aan de handleiding. Daarnaast moeten de werkvloeren volledig gesloten zijn,
leuningen geplaatst, kantplanken aangebracht en alle onderdelen geborgd zijn.
Het beklimmen van een rolsteiger moet altijd aan de binnenzijde gebeuren en zo
nodig door luiken in de vloerdelen. De wielen moeten op de rem staan en de
schoring moet voldoen. Bovendien moet het steigermateriaal zijn gekeurd. Altrex
produceert en levert rolsteigers, maar biedt ook de jaarlijkse keuring aan.
“Veel grote bouwbedrijven kopen materiaal voor een project en vervangen het na
afloop”, weet Nijmeijer. Ook dat is een manier om altijd over veilig materiaal
te beschikken.

Berekeningen

Het is onvoldoende bekend dat voor rolsteigers berekeningen van de sterkte en
stabiliteit moeten worden gemaakt. Het Nederlandse Arbobesluit eist zulke
berekeningen. Als een rolsteiger volgens een standaardconfiguratie is
samengesteld met onderdelen van het Altrex 5000-serie modulair systeem, zijn de
sterkte en stabiliteit reeds bepaald. Als het niet om een standaardconfiguratie
gaat, kunnen specialisten van Altrex de berekeningen uitvoeren. Dat gebeurt met
toegesneden software, waarbij de specialist op basis van kennis en ervaring
voorstellen doet voor het aanpassen van de configuratie. Nijmeijer stelt dat het
onverstandig is om onderdelen van verschillende systemen door elkaar te
gebruiken. “Dat is een belangrijke oorzaak van ongevallen”, waarschuwt zij.
Altrex produceert niet alleen rolsteigers, maar ook trappen, ladders en
toebehoren. Alle producten zijn van aluminium. “We kijken wel naar andere
materialen, maar beperken ons hoofdzakelijk tot aluminium, omdat het licht is en
een aanvaardbare prijs heeft”, meldt Nijmeijer. Een nieuwe ontwikkeling zijn
werkvloeren met een sandwichconstructie. Ze wegen een derde minder dan de
traditionele houten platforms. Altrex beschikt in Zwolle over een showroom,
waarin de verschillende producten worden tentoongesteld. Bovendien heeft het
bedrijf een ruimte waarin met producten en configuraties ‘gespeeld’ kan worden.
Relaties kunnen daar kennismaken met de innovaties van Altrex, zoals traploos
verstelbare schoren en ergonomische luiksloten.

Reageer op dit artikel