nieuws

Raad Dordrecht akkoord met plan Zuidpolder

bouwbreed

In de Dordtse Zuidpolder mag worden gebouwd. De gemeenteraad stemde dinsdagmiddag in met de Structuurvisie 2020, die voorziet in de bouw van luxe woningen in het agrarische gebied.

De gemeente kan nu verder met de herontwikkeling van de Zuidpolder. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog een projectplan, met daarin onder andere een woningbouwprogramma en een stedenbouwkundig schetsontwerp, voor het gebied van 45 hectare komt. Het projectplan moet ook dit jaar nog de inspraak in.
Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor de woningbouw. De gedachten gaan volgens woordvoerder Benjamin van wethouder Spigt (ruimtelijke ontwikkeling) uit naar de bouw van zo’n 500 woningen in het duurdere segment.
Daarbij is het volgens de gemeentewoordvoerder belangrijk dat bewoners aan de rand van de stad midden in het groen kunnen wonen. “Uit verhuisonderzoek blijkt dat mensen met een hoog inkomen de stad verlaten omdat er te weinig van dat soort huizen zijn. Wij willen dat tegengaan door een gevarieerd woningaanbod aan te bieden.”
Wanneer de bouw van de woningen begint, is volgens de woordvoerder nog onzeker: “We denken met een ruime marge aan 2013.”
Naast de Zuidpolder worden in de Structuurvisie 2020 ook het Oostpoortgebied, de jachthavens, en de verkeersafwikkeling in het oosten van de stad behandeld.

Reageer op dit artikel