nieuws

Pas op met standaardteksten bij inschrijving

bouwbreed

Kan een inschrijver die bij een aanbesteding voorwaarden aan een inschrijving had verbonden nog ontsnappen aan de sanctie op een dergelijke inschrijving, te weten ongeldigheid. Dat kwam aan de orde in een kort geding bij Rechtbank Den Haag van 13 februari 2009 (LJN: BH2819). Wat was het geval.

De Staat hield een Europese openbare aanbesteding voor de aanleg van een walradarsysteem voor het Noordzeekanaalgebied. Op de aanbesteding is het ARW 2005 van toepassing. Er schrijven twee bedrijven in, waaronder het in Noorwegen gevestigde Kongsberg. Kongsberg neemt zowel in het eerste deel (onder andere in het inschrijvingsbiljet, de specificatie inschrijvingsbedrag CCTV, de concept termijnstaat en de tarievenlijst) als in het tweede deel (onder andere in de score-conformiteitenlijst, het voorlopig ontwerp en het voorlopig projectmanagementplan) van de inschrijving en in een deel van de bijlagen de navolgende tekst op: “De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kongsberg Norcontrol IT AS is niet aansprakelijk voor fouten in dit document of voor incidentele of gevolgschade ten gevolge van de aflevering, omzetting of toepassing van dit document” In totaal komt de tekst 41 maal voor!
Na indiening van de inschrijving stelt de Staat Kongsberg in de gelegenheid om zijn inschrijving op een aantal punten te verduidelijken. Kennelijk wordt Kongsberg op dat moment wakker en realiseert hij zich dat in de inschrijvingsdocumenten de geciteerde tekst is opgenomen. Daardoor zou de inschrijving kunnen worden gezien als een inschrijving onder voorwaarden (voorwaardelijke inschrijving) en ongeldig zijn.
Kongsberg probeert zijn fout te herstellen en schrijft daarom onder meer in zijn verduidelijking, dat de Staat voorbij mag gaan aan de hiervoor geciteerde tekst en dat Kongsberg uiteraard volledig aansprakelijk is voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
Het mag echter niet baten. De Staat beslist dat de inschrijving ongeldig is op grond van artikel 2.25.2 van het ARW 2005, juist omdat daaraan voorwaarden zijn verbonden. Kongsberg beklaagt zich vervolgens tevergeefs bij de voorzieningenrechter.
De voorzieningenrechter oordeelt dat Kongsberg een voorbehoud heeft opgenomen om de door hem geoffreerde inschrijfsom, tarieven en termijnenregeling te wijzigen. Het voorbehoud heeft voor het tweede deel van de inschrijving tot gevolg, dat bij toetsing van de verschillende onderdelen aan de vraagspecificatie niet onverkort kan worden afgegaan op de ingediende documenten; de inhoud daarvan kan immers worden gewijzigd! Met de uitsluiting van aansprakelijkheid wijkt Kongsberg af van de toepasselijk verklaarde UAV-GC 2005. Al met al is sprake van een voorwaardelijke, dus ongeldige inschrijving.
Verder overweegt de voorzieningenrechter, dat de herstelpoging van Kongsberg om de tekst terug te nemen, irrelevant is, omdat het gelijkheidsbeginsel niet toelaat dat een inschrijving achteraf veranderd wordt.
Zo bont als Kongsberg het in deze casus heeft gemaakt zal het in de praktijk niet vaak voorkomen. Toch leert deze uitspraak dat een ogenschijnlijk als standaardtekst bedoelde voorwaarde grote gevolgen kan hebben bij een aanbesteding. Past u daarom op voor het opnemen van standaardteksten die bij scherper lezen kunnen worden beschouwd als een voorwaarde. Het kan leiden tot de ongeldigheid van uw inschrijving en, nadat u de inschrijving hebt ingediend, is er geen weg meer terug.

Reageer op dit artikel