nieuws

Openbare werken wijken voor herbouw L’Aquila

bouwbreed Premium

Nu de slachtoffers van de aardbeving in de Abruzzen geborgen zijn, is ook de balans opgemaakt van schade, opvang en herbouw.

Om aan het benodigde budget te komen, besloot de regering grote openbare werken te verdagen. Daarbij is de geplande bouw van de brug naar Sicilië als eerste genoemd. Premier Berlusconi heeft bekendgemaakt dat hij geen ramingen van schade meer wenst te horen en anderzijds de budgetten zoveel mogelijk vanuit de eigen regering wil genereren.
Inmiddels staan 49 gemeenten op de schadelijsten. Van de 2000 getroffen gebouwen is na controles meer dan de helft onbewoonbaar verklaard, een groot deel moet worden gerestaureerd en honderden gebouwen zijn ontoegankelijk.
Algemeen geldt dat de schade beperkt is gebleven door juiste toepassing van bouwvoorschriften in dit gebied, anders was alles hier met de grond gelijk geweest, zo stelt ingenieur Vinicio Polidori, specialist op dit gebied.
Bij een paar panden die als zandzakken in elkaar zijn gezakt, rijzen echter hieromtrent grote vraagtekens, zoals bij een ziekenhuis en studentenflat, beide gebouwd in de jaren zeventig. Films, foto’s en het overgebleven puin moeten uitwijzen of hier de regels zijn ontdoken. Daarom worden ook de oorspronkelijke aanbestedingen en bestekken uit het archief gehaald. Van het studentenhuis werd een week voor de beving officieel een klacht ingediend over de woonveiligheid.
Een onderzoek op gemeentelijk en provinciaal niveau wordt voorbereid, waarbij zowel bouwers als administraties worden doorgelicht. Bij overtredingen dreigen zware straffen voor alle partijen zo hebben meerdere ministers al laten weten, zelfs als er geen opzet in het spel is.
Voor de herbouw moet een nog striktere controle plaatsvinden. Om die reden wordt eind juni versneld een wet aangenomen die de voorwaarden verscherpt op het gebied van aardbevingbestendig bouwen. De aandacht bij herstel in het getroffen gebied gaat eerst uit naar woningen en openbare gelegenheden. Het cultuurgoed van L’Aquila, met 38 beschadigde monumenten, komt op een lijst waarop donateurs uit de hele wereld kunnen intekenen.

Reageer op dit artikel