nieuws

Markt mag meedenken over A6/A9

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat tast de markt af om de wegverbredingen van de A6/A9 slim aan te pakken. Het plan is om minimaal drie dbfm-contracten af te sluiten, mogelijk in combinatie met gebiedsontwikkelingen.

Het Rijk heeft 3,4 miljard euro beschikbaar om de 63 kilometer wegen tussen Amsterdam, Schiphol en Almere te verbreden. Het zal lastig worden de projecten met zo weinig mogelijk overlast, maar toch uiterlijk in 2017, te realiseren. Het is een enorme klus met de herinrichting van zes knooppunten, twee tunnels, een aquaduct, twee bruggen (waaronder de Hollandse brug) en aanpassing van honderd kunstwerken. Alle werkzaamheden zijn tussen 2011 en 2017 gepland en vergen per deelproject tussen de twee en vier jaar bouwtijd.
Rijkswaterstaat vraagt de markt mee te denken over het opknippen van de deeltrajecten en de mogelijkheden projecten te combineren met de Bloemendalerpolder, Zuid­as en de omlegging van Badhoevedorp. Bouwers en andere marktpartijen kunnen woensdag 13 mei in een marktconsultatie hun visie inbrengen. Daarbij wil Rijkswaterstaat specifiek weten waar de markt capaciteitsproblemen voorziet en of financiering van dbfm-contracten een probleem zal opleveren. Rijkswaterstaat overweegt de f-component apart aan te besteden. Ook optimalisaties voor fasering, hinder en onderhoud zijn welkom.
Voor de A6 Almere-knooppunt Muiderberg, de A9 Gaasperdammerweg-A2 Holendrecht en de A9 Holendrecht-Badhoevedorp overweegt de opdrachtgever drie afzonderlijke dbfm-contracten op te tuigen.
Voor de A1 Muiderber-Diemen is die mogelijkheid nog open en voor A10 Oost-A1 heeft de opdrachtgever een design 0x26 built-contract op het oog.
Doel is de projecten snel, succesvol en binnen budget af te ronden.

Reageer op dit artikel