nieuws

‘Eurlings wisselt te vaak van pet in spoorbouwsector’

bouwbreed

Van onze redactie.

Thomas van Belzen
Minister Eurlings moet beleid en toezicht van ProRail scheiden om belangenverstrengeling te voorkomen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer.
“Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wisselt vaak van pet, zonder dat de minister de petten duidelijk van elkaar gescheiden houdt”, verheldert een woordvoerder van de Algemene Rekenkamer. Hij doelt op drie petten: een beleidspet, een toezichtpet, en een aandeelhouders­pet (ProRail).
In een gisteren gepresenteerd rapport krijgt Eurlings een aantal concrete aanbevelingen. Zo zou hij het aandeelhouderschap in ProRail moeten onderbrengen bij het ministerie van Financiën. Een nieuwe onafhankelijke toezichteenheid binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat zou de voorstellen en prestaties van ProRail onafhankelijk moeten toetsen.
Eurlings slaat de adviezen in de wind. Zo ziet hij niets in een nieuwe onafhankelijke toezichteenheid. Het scheiden van toezicht en beleid noemt hij niet wenselijk. Wel is Eurlings voor een onafhankelijk aandeelhouderschap. Niet bij Financiën, zoals de Rekenkamer voorstelt, maar “in een aparte toezichteenheid buiten de Directie Spoorvervoer”. Minister Bos, (financiën) vindt dat begrijpelijk en wijst erop dat met het overhevelen van het aandeelhouderschap naar zijn ministerie het risico van twee kapiteins op één schip bestaat. ProRail is het grotendeels eens met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. De Spoorwegwet wordt binnenkort geëvalueerd.

Reageer op dit artikel