nieuws

Bouw mist 8 miljard omzet

bouwbreed

De Nederlandse bouw raakt komende twee jaar 8 miljard euro omzet kwijt. De terugslag gaat volgens het EIB gepaard met het verlies van 50.000 banen.

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid wordt steeds pessimistischer over de bouwconjunctuur. De Amsterdamse economen voorspelden in januari nog voor de periode 2009-2010 een productieverlies van 10 procent en de teloorgang van 30.000 banen. Doorberekening van de sombere verwachtingen van het Centraal Plan Bureau en de eigen conjunctuurmetingen geven echter andere uitkomsten. Het CBP voorziet dit jaar een daling van het bruto binnenlands product van 3,5 procent.
Het EIB verwacht dat dit jaar de nieuwbouw van woningen inzakt met 10,5 procent. In 2010 verscherpt de crisis met nogmaals een daling van 13,5 procent. Ook voor 2011 moet de aannemerij zich instellen op krimp: 2,0 procent. Pas in 2012 zet het herstel in. Het effect van het diepe dal is dat de Nederlandse woningbouwproductie de komende twee jaar ten opzichte 2008 met een kwart inzakt.

Harde tikken

Ook de sector herstel- en verbouw van woningen krijgt volgens de aangepaste ramingen harde tikken te verwerken. Dit jaar neemt de productie met 5,5 procent af, waarna de crisis doorzet met 11,5 procent krimp in 2010. Voor 2011 zit een verdere daling van 2,5 procent in de pijplijn.
De utiliteitsbouwers duikelen vanuit topjaar 2008 in een diep dal. Met de 8,5 procent groei van vorig jaar nog vers in herinnering, levert de sector dit jaar 8,0 procent in. Voor 2010 geeft het EIB zelfs de prognose 19 procent krimp af. Het herstel treedt pas in over drie jaar.De grond-, water- en wegenbouw (nieuwbouw) verliest dit jaar 3 procent en volgend jaar 3,5 procent omzet.

Reageer op dit artikel