nieuws

Alle sectoren hebben last van kredietcrisis

bouwbreed

Op de foodsector na heeft het hele bedrijfsleven te lijden onder de kredietcrisis. De industrie heeft het meeste last, de bouw scoort iets beter dan het gemiddelde.

De totale omzet in alle sectoren is bijna 5 procent gedaald. Bij de industrie
is dat bijna 12 procent. Hiervan is 4 procent te wijten aan prijsdalingen en
bijna 8 procent aan lagere volumina. De bouw scoort 4,5 procent lager waarvan
5,5 procent volume-effecten en een prijsstijging van 1 procent dit jaar,
verwachten de economen van de Rabobank. Zij spreken over een domino-effect
waarvan de effecten steeds duidelijker zichtbaar worden. Door productieverlies
en lagere bezettingsgraden neemt de investeringsbereidheid bij producerende
bedrijven af. Vooral producenten van kapitaalgoederen en hun toeleveranciers
ondervinden de gevolgen. De economen menen dat herstel in met name de industrie
pas kan plaatsvinden als de wereldhandel weer aantrekt en het vertrouwen van
zowel producenten als consumenten herstelt. Dat zal pas in de tweede helft van
2010 het geval zijn. De bouw presteert na het topjaar 2008, waarin de omzet
bijna 10 procent steeg, waarvan 4 procent als gevolg van prijsstijgingen, nog
niet eens slecht. Dat heeft te maken met de doorlooptijd van projecten. Rabobank
ziet echter de bedrijvigheid nu wel snel afkoelen. Vooral bedrijven in de
woning- en utiliteitsbouw zien hun orderportefeuilles dunner worden. Binnen de
utiel blijft de bouw voor de publieke sector nog redelijk op peil. In de
marktsector zal de daling echter behoorlijk zijn. Het totale aanbod aan
kantoorruimte is nog steeds onwenselijk hoog. Vooral monofunctionele
kantoorgebieden met een laag voorzieningenniveau laten veel structurele
leegstand zien. In totaal verwacht de Rabobank een daling met 6 procent dit jaar
en 10 procent in 2010. De gww-productie zal dit en volgend jaar slechts licht
dalen, verwachten de Rabo-economen. De daling hangt vooral samen met de lagere
productie in woning- en utiliteitsbouw. De publieke werken gaan nog wel door al
zijn er op korte termijn geen grote projecten te verwachten.

Prijserosie

De bank adviseert gww-bedrijven zich meer te richten op taken in voor- en
natraject om prijserosie te voorkomen. Daarbij gaat het om ontwerp, bedenken van
alternatieven en financial engineering. Opdrachtgevers moeten daar dan wel de
lengte voor geven, hetgeen nu zelden gebeurt. Vooral publieke opdrachtgevers
zitten nog te veel op laagste prijs en verbieden bijna altijd alternatieven. Een
verbetering van de aanbestedingspraktijk met meer oog voor kwaliteit,
creativiteit en levensduur is dan ook dringend gewenst, vindt de bank.

Reageer op dit artikel