nieuws

Subsidiepot groene energie bestookt

bouwbreed

De subsidiekraan voor duurzame energie wordt binnenkort weer even opengedraaid. Felle discussie bestaat er over de wijze waarop.

De zon gaat voor niets op, de wind waait gratis en water stroomt vanzelf. Maar voor het opwekken van duurzame energie is subsidiegeld nodig. Tot zover geen probleem, want vooral over de manier waarop de subsidies vanuit de beschikbare SDE-pot (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) worden verstrekt, bestaat onenigheid. De discussie wordt gevoed door het feit dat in het eerste jaar van de SDE, ‘slechts’ eenderde van het beschikbare budget werd benut.
Alle pleitbezorgers van duurzame energie willen af van tijdelijke subsidiestromen, omdat dat beleid maken onmogelijk maakt. Stuk voor stuk hebben de belangenbehartigers ook hun eigen opmerkingen. Zo vreest de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) dat de helft van de windenergieprojecten die nu in de pijplijn zit niets aan de regeling heeft, omdat werkelijke investeringskosten gemiddeld 10 procent hoger liggen dan in de regeling wordt verondersteld.

Regeling

De NWEA wil bovendien dat er een aparte regeling komt voor wind op land. Ook de sector ‘vrije stromingsenergie (waterenergie) is ontevreden over de tweede SDE-regeling. Dat ‘Waterkracht’ als nieuwe categorie in de regeling is opgenomen wordt geroemd, echter de belangenbehartigers van waterenergie missen een aparte regeling voor vrijstromende getijstroomenergie. Holland Solar, de belangenorganisatie voor zonne-energie, heeft vooral kleine op- en aanmerkingen. Nadrukkelijk bepleit Holland Solar voor een permanente subsidiestroom.
Volgens een recente bliksemenquête van de Duurzame Energie Koepel (Stichting DE Koepel) is driekwart van de Nederlandse Duurzame Energie-bedrijven het vertrouwen in het kabinet kwijt. De helft van de negentig respondenten overweegt duurzame energieprojecten te stoppen als het overheidsbeleid ongewijzigd blijft.
Een fors aantal energievraagstukken werd gisterenmiddag/avond uitgebreid behandeld door de Tweede Kamercommissie Economische Zaken. Vooraf kondigde Pvda-Kamerlid Diederik Samson aan dat het wel zou gaan knetteren. “Niet dat alles helemaal anders moet, dat zou dom zijn.” De resultaten van de bliksemenquête (van DE Koepel) noemt hij onzinnig tijdens de kredietcrisis. “Die bedrijven zien het zonniger dan bedrijven in andere sectoren.”

Reageer op dit artikel