nieuws

Snelle bouwtijd fors beloond bij verbreding A12

bouwbreed

Snelle bouwtijd fors beloond bij verbreding A12

Rijkswaterstaat kan eindelijk de A12 tussen Lunetten en Veenendaal verbreden. Het dbfm-contract bevat extra prikkels om bouwers te stimuleren iets van de vertraging vanwege luchtkwaliteit goed te maken.

“We gaan van knooppunt naar knooppunt en hebben te maken met zeer krappe
ruimte rond de kunstwerken”, schetst projectmanager Carel van Belois van
Rijkswaterstaat meteen de grootste uitdagingen van het project. “Het vereist de
nodige creativiteit om zowel de hinder voor omwonenden als voor het verkeer op
de A12 te beperken.” De verbreding is het laatste geplande dbfm-project van
Rijkswaterstaat dat in de markt is gezet. Het traject van ruim 30 kilometer
heeft een relatief bescheiden omvang in vergelijking tot mega-projecten als de
Tweede Coentunnel en A15 MaVa. “We wachten af hoe gretig de markt reageert.
Niemand weet hoe de kredietcrises er volgend jaar uit ziet, maar ik neem aan dat
bedrijven naar de feiten en hun werkpakket kijken. Het is een interessant stuk
werk met veel asfalt en beton met een prettige omvang”, is de inschatting van de
projectmanager. De Europese Investeringsbank is bereid om mee te financieren en
daarom verwacht hij weinig problemen rond de financiering. Combinaties kunnen
zich nog tot eind deze maand melden als gegadigde. Er is geen maximum gesteld
aan het aantal bedrijven dat een plan van aanpak mag presenteren, maar
Rijkswaterstaat beperkt de dialoogfase tot drie partijen. De procedure gaat ruim
een jaar in beslag nemen en loopt deels gelijk op met de nog lopende
tracé-procedures. Waarschijnlijk kan de bouwer eind 2010 beginnen met de
uitvoering. De problemen met luchtkwaliteit is de grote boosdoener voor
vertraging. Eigenlijk had de procedure eind 2007 al kunnen beginnen, maar de
noodzakelijke aanvullende onderzoeken zorgden voor fiks uitstel. Van Belois
hoopt door een snelle bouwtijd fors te belonen iets terug te winnen. “De
spitsstrook bij Veenendaal – Ede is inmiddels al open en daar moet deze
verbreding op aansluiten.”

Flexibel

Bijzonder is dat het deel tussen Lunetten en Maarsbergen via de Spoedwet
loopt en tussen Maarsbergen en Veenendaal via de tracéwet. “Het is één project,
maar we moeten rekening houden met verschillende opleveringsdata. Om de
uitvoering zo flexibel mogelijk te houden, hebben beide delen een eigen
opleveringsmoment met de mogelijkheid voor een eigen planning.” Rijkswaterstaat
gaat gedurende twintig jaar een beschikbaarheidsvergoeding betalen, maar keert
rond de opleveringen twee keer een fors bedrag in een keer uit. Een beproefd
concept om de bouwplanning strak te houden. De omgeving van de Utrechtse
Heuvelrug maakt het werkgebied kwetsbaar. De projectmanager laat aan de hand van
luchtfoto’s zien dat op verschillende plekken de bebouwing vlak langs de te
verbreden weg loopt. Bijvoorbeeld de woningen vlak naast de A12 in Maarsbergen
en het spoor in Driebergen maken de wegverbreding lastig. Het woekeren met de
ruimte rond diverse kunstwerken baren de projectmanager de meeste zorgen. “Eerst
het viaduct verbreden of eerst de weg verbreden is dan de vraag. Het wordt hoe
dan ook krap, maar voor dat soort vraagstukken verwacht ik nu juist meerwaarde
van de contractvorm. Ik laat me graag verrassen met bijzondere oplossingen.” De
precieze invulling van de gunningscriteria ligt nog niet vast, maar na de prijs
zal bouwtempo het zwaarste wegen bij de economisch meest voordelige aanbieding.
Direct gevolgd door maximale verkeersdoorstroming en beperking van overlast voor
de omgeving gedurende de bouw. Daarnaast zal Rijkswaterstaat duurzaam bouwen en
samenwerking belonen. Tempo gaat meestal direct ten koste van overlast, beseft
ook de projectmanager: “Het gaat om een optimale mix en nemen in de voorfase de
tijd om een realistisch plan te maken. Na gunning is dat de basis waarop we de
vergoeding baseren. Houdt de partij zich niet aan zijn eigen planning, dan
zullen ze dat in hun portemonnee voelen.”

A12 Utrecht Veenendaal

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Lunetten – Maarsbergen: Spoedwet Maarsbergen –
Veenendaal: Tracéwet Complete reconstructie van 30 kilometer naar 2 x 3
rijstroken en deels 2 x 4 Taakstellend budget MIRT: 373 miljoen euro
Contractvorm: dbfm met 20 jaar beheer en onderhoud Marktconsultatie: september
2007 Als belangstellende te melden: 27 maart 2009 Start uitvoering: september
2010 Uiterlijk oplevering: december 2014

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels