nieuws

Roermond begraaft strijdbijl schuldvraag A73-tunnels

bouwbreed

Roermond zet in op een snelle en definitieve opening van de tunnels van de A73, en zal zich niet langer vastbijten in de schuldvraag. Dat blijkt uit het feit, dat Roermond geen beroep instelt in een meningsverschil over een WOB-verzoek.

In juli vroeg Roermond op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) inzage in stukken van Rijkswaterstaat. Roermond wilde de schuldvraag en daarmee de aansprakelijkheid in verband met mogelijke schadeclaims duidelijk krijgen aan de hand van de stukken. Rijkswaterstaat stemde uiteindelijk toe, maar liet allerlei passages zwart en onleesbaar maken. Zeer tot ongenoegen van Roermond. Volgens RWS gebeurde dit om te voorkomen dat informatie herleidbaar was naar ambtenaren of de aannemer. Maar volgens advocaat Herm Lamers van Roermond was er wel erg veel zwart gemaakt. “Als je niks te verbergen had, was dit onnodig geweest”, aldus Lamers.
De onvrede over het onleesbaar maken van mogelijk belangrijke passages vertaalt Roermond echter niet in een gang naar de hoger beroep rechter in Maastricht. “Roermond zet nu vooral in op het snel open krijgen van de tunnels, waarbij de schuldvraag wat meer naar de achtergrond verdwijnt”, aldus Lamers.
> pagina 5: ‘A73-tunnels zwaar
onderschat’

Reageer op dit artikel