nieuws

Primair onderwijs wil geld voor 10.000 scholen

bouwbreed

De PO-Raad wil dat het kabinet fors investeert in het verduurzamen van schoolgebouwen.

Van een onzer verslaggevers Die oproep doet de brancheorganisatie voor
primair onderwijs in een brief aan de minister-president die gisteren is
verstuurd. Het gaat om 10.000 schoolgebouwen met een geschatte gezamenlijke
oppervlakte van 1 miljoen vierkante meter die een opknapbeurt kunnen gebruiken.
De ‘noodzakelijke investering’ in gezonde en duurzame huisvesting raamt de Raad
op 500 miljoen euro. Het kabinet zou een ‘substantiële investering’ voor
rekening moeten nemen. Nu schoolgebouwen opknappen, sorteert volgens de
belangenbehartiger direct effect, omdat vergunningen niet nodig zijn en de
meeste plannen al klaar liggen. Vooral voor het (lokale) bedrijfsleven bieden de
injecties direct kansen op werk, schrijft de Raad. Om versnelde investeringen
snel te kunnen verzilveren, wil de belangenbehartiger samenwerken met gemeenten
en woningcorporaties die ‘steeds vaker betrokken zijn bij de bouw en exploitatie
van scholen’.

Goedkoop

De PO-Raad benadrukt in de brief dat schoolgebouwen te goedkoop worden
gebouwd, zonder isolatie, energiebesparende maatregelen of ventilatieapparatuur.
Het is de PO-Raad niet alleen te doen om het lokale bedrijfsleven. Door te
investeren in isolatie, renovatie en innovatie van schoolgebouwen valt ook winst
te behalen op drie andere terreinen, aldus de belangenbehartiger: het
terugdringen van het energieverbruik, het voorkomen van duur onderhoud en het
verkrijgen van een gezonder binnenklimaat. De PO-Raad beklemtoont dat het
binnenklimaat in ongeveer 80 procent van de schoolgebouwen zó slecht is dat
leerlingen ’s middags niet goed meer kunnen leren. Het plan is het zoveelste
kredietcrisisvoorstel. Waar het kabinet crisisgeld aan uitgeeft moet deze maand
duidelijk worden.

Reageer op dit artikel