nieuws

Minder schade wegen met line-scanner

bouwbreed

Minder schade wegen met line-scanner

Reef Infra uit Oldenzaal heeft onlangs positieve ervaringen opgedaan met het infrarood scannen van asfaltmengsels bij het asfalteren van een proefstuk in Heerenveen.

Door de scan worden op een pc-scherm real-time de temperaturen van het
mengsel zichtbaar, waardoor de walser beter kan inschatten wanneer en in
hoeverre het verse asfalt verdicht moet worden. Dat komt de toekomstige
kwaliteit van het wegdek ten goede. De Universiteit Twente en Reef Infra werken
samen in het zogeheten Aspari-platform, een experimenteel onderzoeksprogramma
van universiteit en het bedrijfsleven voor onder meer het asfalteringsproces. De
UT heeft een bestaande InfraRood (IR) linescanner geschikt gemaakt voor het
scannen van de oppervlaktemperaturen van vers gedraaid asfalt. In de praktijk
blijkt namelijk dat er schades aan wegen ontstaan doordat bijvoorbeeld te ‘koud’
asfalt wordt verdicht. Dit probleem wordt veroorzaakt doordat de walsmachinist
geen harde data heeft over de temperatuur van het te verwerken asfalt. Dat
gebeurt nu op basis van ervaring en ‘gevoel’. Door gebruik te maken van de
infraroodscan beschikt de asftalteringsploeg over harde temperatuurgegevens.
Belangrijk, want als er binnen een partij asfalt temperatuurverschillen optreden
kan het walsschema daarop worden afgestemd. Aan de randen van de transportbak is
het asfalt kouder dan in het midden. Bovendien kan door een lange
transportafstand het asfalt snel afkoelen. De infraroodscanner, de zogenaamde
line-scanner, meet op een decimaal exact de temperatuur, waardoor de
walsmachinist weet wanneer hij welk asfaltgedeelte het beste kan walsen.

Conclusies

Reef Infra kwam tot opmerkelijke conclusies bij de proef in Heerenveen. “Er
bleken temperatuurverschillen van 20 tot 25 graden in het asfaltmengsel op te
treden. Als je als walsmachinist weet dat het asfalt zo snel afkoelt, dan ga je
zo snel mogelijk dat stuk walsen. De temperatuurgegevens verschijnen real-time
op het pc-scherm: een rode, oranje en groene zone. Bij groen weet een
walsmachinist dat hij direct dat gedeelte moet walsen”, vertelt Gerard Oude
Lansink van Reef Infra. Het resultaat was een gemiddelde verdichting van 98,8
procent van het wegdek in Heerenveen. “Onder koude en winderige
weersomstandigheden een goede score”, vindt Oude Lansink.

Volgende stap

In Heerenveen was de IR-linescanner en het pc-scherm alleen op de
asfaltspreidmachine aangebracht. De volgende denkbare stap is om via een
draadloos netwerk de gegevens over te seinen naar een display in de walsmachine,
zodat de machinist direct de data ter beschikking heeft. Verder willen Reef en
de UT een GPS toepassen die in Heerenveen nog niet naar behoren werkte. Zodoende
kan de walsmachinist bepalen hoeveel walsgangen een bepaald weggedeelte heeft
ondergaan.

Reageer op dit artikel