nieuws

Interesse in restauratiewerk groeit

bouwbreed

De kredietcrisis zorgt ervoor dat aannemers meer interesse tonen om te worden gecertificeerd voor de restauratiebranche.

Volgens Agnes van Alphen, ambtelijk secretaris van de Vakgroep Restauratie, krijgt deze organisatie meer informatieaanvragen voor het certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf dan voor het begin van de economische malaise. Aannemers die monumenten willen restaureren, moeten over het certificaat beschikken.
“Het aantal informatieverzoeken is nog niet in cijfers uit te drukken”, zegt Van Alphen. “De restauratiesector is klein, dus het gaat niet om enorme aantallen. Niettemin is er wel een groeiende interesse.”
Om het document te bemachtigen is het noodzakelijk dat een bedrijf over ervaring binnen de restauratiebranche beschikt. Daarom worden gegadigden getoetst. Dat gebeurt volgens de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf 2009 (BRL-ERB 2009). Certificeringsinstelling Kiwa voert de controle uit.

Weinig concurrentie

Ondanks de toegenomen belangstelling voor restauratiewerken, hebben gespecialiseerde aannemers binnen dit vakgebied weinig last van concurrentie van reguliere bouwbedrijven. “Eigenaren van monumenten zien erop toe dat ze met gespecialiseerde aannemers in zee gaan. Dat moet ook wel, want oude gebouwen zijn zeer kwetsbaar. Als iemand die niet deskundig is, ermee aan de slag gaat, wordt zo’n bouwwerk al snel geruïneerd.”
Een woordvoerder van de Amsterdamse Aannemingsmaatschappij De Cannenburgh bevestigt dat de restauratiesector weinig concurrentie ondervindt van reguliere bouwondernemers. “Wij zijn gecertificeerd en hebben eigenaren van monumenten dus specifieke deskundigheid te bieden, die een doorsnee aannemer niet heeft.”
Een vergelijkbaar beeld wordt geschetst door andere restauratieaannemers. Wim Rohaan directeur van Schakel 0x26 Schrale is minder optimistisch. Hij constateert dat aannemers die normaliter in de woningbouw werkzaam zijn, restauratieprojecten proberen binnen te halen. “Ze proberen overal werk uit te halen en dus ook uit restauraties. Daar komt bij dat zowel particulieren als bedrijven de hand op de knip houden als het gaat om het opknappen van monumenten.
> Pagina 2: ‘Oude dame’ van leiden krijgt ander make-up

Reageer op dit artikel