nieuws

Groen investeren is morele verplichting

bouwbreed

In een open brief aan het kabinet roepen vertegenwoordigers van de jonge generatie op tot het maken van duurzame keuzes (NRC Handelsblad, 14 maart 2009). Wicher Schönau sluit zich bij hen aan.

De zelfbenoemde vertegenwoordigers willen keuzes die bijdragen aan een groene economie en een optimistisch toekomstperspectief voor de komende generaties, voor wie het niet vanzelfsprekend is dat de toekomst er beter uit zal zien.
De benodigde breuk met het verleden vraagt het denken op een ander niveau; het geloof in de oude economische structuren moet radicaal overboord om tot nieuwe oplossingen te komen
Zij die nu bij het kabinet aankloppen om financiële steun en vragen om stimulering van de economie dragen de verantwoordelijkheid hun positie hierin te bepalen. Ongeacht de bereidheid van de rijksoverheid om grootschalige investeringen te plegen in de oude economie teneinde werkeloosheid te beteugelen, is het besef nodig dat nu een generatie opstaat voor wie een groene revolutie een absolute must is. Zij zijn het ook die geloven in een economische herstructurering in duurzame richting, getuige het pamflet.
Ook in de bouw- en vastgoedwereld is onvermijdelijk dat bedrijven gekanteld worden tot waarlijk duurzame ondernemingen. Greenwashing, de laatste jaren niet ongebruikelijk in de traditionele vastgoedbranche, komt voort uit de gepercipieerde wens tot het ‘vergroenen’ van bestaande vastgoedondernemingen. De gedachte dat toekomstige klanten (bijvoorbeeld woningzoekenden of eindgebruikers), die in de huidige crisis een ander begrip van consumeren ontwikkelen, nog behoefte zullen hebben aan vergroende producten en/of diensten, is naïef. Het consumentencynisme dat zich razendsnel ontwikkeld heeft als gevolg van de kredietcrisis, trekt nu al een wissel op de vastgoedwereld. De algehele kopersstaking in de woningbouw komt mede voort uit een beschaamd vertrouwen in instituties en het besef dat welvaartsgroei niet blijvend is.
Juist de zogenaamde Generatie Y die recent de arbeidsmarkt betreden heeft, wordt sterker dan anderen geconfronteerd met de gevolgen van de klimaat- en kredietcrisis. De recessie dwingt hen zich enerzijds te wapenen tegen dreigende werkeloosheid, anderzijds bestaat het besef dat zij de generatie zijn die de rekening zullen betalen van de huidige investeringsimpulsen. Bij de overheid én directies van bestaande vastgoedondernemingen bestaat de morele verplichting aan toekomstige generaties om niet de kortetermijnagenda te laten prevaleren, maar te investeren in een groene economie waar maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm zal zijn.

Reageer op dit artikel