nieuws

Gouda en corporatie Mozaïek vragen minister om actie

bouwbreed

De gemeente Gouda en Bodegraven en woningcorporatie Mozaïek Wonen dringen bij minister Van der Laan (wonen) aan op snelle maatregelen voor corporaties in “deze barre tijden”.

De boosheid in Gouda is groot. Nadat er jaren niet of nauwelijks is geïnvesteerd in woningen en maatschappelijk vastgoed in Gouda en Bodegraven, hebben gemeenten en corporaties afgesproken 400 miljoen euro te investeren. Maar dat gaat niet lukken als men zo met corporaties omgaat, vinden de gemeenten en de corporatie. “Men verwacht in Den Haag dat corporaties invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en in deze barre tijden anticyclisch gaan investeren.” Mozaïek wil dat wel, en is ook in gesprek met ontwikkelaars, maar ziet te veel hobbels op de weg. Daarom schreef de corporatie een brief aan minister Van der Laan. Het merendeel van de investeringen komt boven de borgingsgrens van 200.000 euro uit, schrijft de corporatie. “Daardoor zijn deze investeringen niet borgbaar en dus in deze tijden niet financierbaar.”
Het gaat niet om overdreven luxe of commerciële plannen, benadrukt Mozaïek, maar om sociale woningbouw, veelal in zwakke wijken. Ook wil de corporatie meer financieringsmogelijkheden. Nu zijn corporaties veroordeeld tot de BNG en de NWB. “Deze banken kunnen ook nog maar zeer beperkt en onder ongunstige condities in de financieringsbehoefte van corporaties voorzien.”

Reageer op dit artikel