nieuws

Gedragscode blijft steken bij ministerie

bouwbreed Premium

Bouwend Nederland en Neprom wachten met smart op Haagse goedkeuring van de gedragscode ter bevordering van de biodiversiteit. Al 2,5 jaar wordt gebroed op de regeling die voor bouwers en ontwikkelaars het tijdrovende circuit van ontheffingen overbodig maakt.

“De totale procedure bij het departement van Natuur duurt al sinds oktober
2006”, zegt ecoloog Dolf Logemann van ingenieursbureau Arcadis, namens de
bouwnijverheid opsteller van de gedragscode. “De laatste versie ligt al weer een
half jaar bij de minister. Bouwend Nederland en Neprom steken met de regeling
hun nek uit. De aannemers en ontwikkelaars geven met het stuk aan dat ze lang
niet altijd alleen maar uit zijn op stenen stapelen.” In de regeling verzekeren
Bouwend Nederland en Neprom af te willen van het imago dat aannemers en
ontwikkelaars geen oog hebben voor de bijzondere natuurwaarden in Nederland. De
bouwsector wil best extra inspanningen leveren. Voorwaarden zijn wel voortvarend
te kunnen doorwerken en ruimte te krijgen om tegen redelijke kosten praktische
oplossingen te mogen bedenken. Het bedrijfsleven verwacht met de nieuwe aanpak
voortaan onnodige irritatie te voorkomen en een flinke tijdswinst te boeken.
Logemann: “Met de invoering van de Flora- en faunawet in 2002 ontstond een
systeem van verboden, dreigende overtredingen en verplichte ontheffingen.
Invoering van de gedragscode maakt een einde aan het telkens weer tijdrovend
moeten aanvragen van ontheffingen.” De opsteller van de gedragscode zegt geen
idee te hebben waarom het ministerie van LNV zo treuzelt. “In 1992 is in Rio de
Janeiro afgesproken de achteruitgang van de dieren- en plantensoorten uiterlijk
in het jaar 2010 een halt toe te roepen. Nederland gaat die afspraak absoluut
niet halen. Het beleid is nooit vertaald naar de gemeenten en waterschappen,
waar de bescherming uiteindelijk toch moet gebeuren. Ik kan niet zeggen dat
Nederland erg zijn best heeft gedaan om de afspraken van Rio na te komen.”

Reageer op dit artikel