nieuws

‘Doe-het-zelftest’ meet brandveiligheid

bouwbreed

Voldoet de brandveiligheid van een gebouw aan wat wet- en regelgeving voorschrijven? Het antwoord op onder meer deze vraag moet komen uit het ‘zelfevaluatie-instrument’ dat het Centrum voor Facility Management (CFM) en Capgemini Consulting ontwikkelden. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken die de test aanbiedt via de eigen website.

“Het instrument is nu vooral bedoeld voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor mensen die zichzelf niet kunnen redden als er brand uitbreekt”, zegt Dries van Wagenberg van CFM. Dat is bijvoorbeeld het geval in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen en ook in basisscholen. Later volgt een aangepaste versie voor mensen die zich wel zelf kunnen redden uit bijvoorbeeld brandende kantoorgebouwen en stadions. Het ideaal voor de langere termijn is een computerprogramma dat aangeeft of een gebouw voldoende brandveilig is en hoeveel het kost om eventuele tekortkomingen weg te werken. Het uitvoeren van de evaluatie kost alles bij elkaar een kleine 100 euro. In dat bedrag zijn ook de kosten verwerkt van een helpdesk die soms raad moet geven en een of twee bijeenkomsten waar het hoe en waarom van de methode wordt uitgelegd.

Moeilijk

“Begroten hoeveel het kost om de brandveiligheid op orde te krijgen. is nog niet zo eenvoudig”, weet Van Wagenberg. “Veel handelingen die terug te voeren zijn op brandveiligheid worden niet geadministreerd.” En dus zijn ze moeilijk in een bedrag te vangen. Daarbij is het met de investering alleen niet gedaan: uiteindelijk gaat het om de exploitatie. Dat laat onverlet dat de facilitaire manager met het instrument meer mogelijkheden krijgt om investeringen in brandveiligheid af te dwingen. Op termijn moeten kengetallen aangeven hoe groot de brandveiligheid wordt na het doen van een bepaalde investering. Zulke kengetallen moeten echter nog verder ontwikkeld.
Het zelfevaluatie-instrument bestaat uit een reeks vragen over de organisatie en gaat in op de wettelijke aspecten van brandveiligheid en wat er eventueel nog zou kunnen gebeuren om het restrisico van brand en de gevolgen daarvan te beperken. De gebruiker komt er zo achter of hij het wettelijke minimum haalt. “Proeven met het instrument leerden bijvoorbeeld dat de helft van de onderzochte gebouwen die minimumeisen niet haalde”, zegt Van Wagenberg. “Maar het is niet uitsluitend bedoeld om alleen tekortkomingen naar boven te halen maar brandveiligheid op zo’n manier zichtbaar te maken dat organisaties over en weer van elkaars kennis kunnen profiteren.”
Dries van Wagenberg en Remco Oosterwijk van Capgemini bespreken het zelfevaluatie-instrument op het Nationaal Brandveiligheidscongres dat 23 april plaatsvindt in Bussum. Beiden gaan bij die gelegenheid in op de eerste resultaten van de methode.

Reageer op dit artikel