nieuws

Blunderput Rotterdam verandert in glunderput

bouwbreed

Blunderput Rotterdam verandert in glunderput

Het is nu een gewone bouwput onder het Museumpark, wijst projectmanager van Strukton Ruud Hendriks 12 meter de diepte in, waar Ierse betonvlechters druk bezig zijn met een nieuwe vloer.

De bouwput onder het Museumpark

De parkeergarage biedt vanaf de zomer volgend jaar ruimte aan 1150 auto’s en
van af dat moment komt de singel terug in het Museumpark. De blunderput wijt
zijn bijnaam aan de twee dreigende verschuivingen van het
Sophia-kinderziekenhuis, de daaruit volgende stillegging, vertraging en
verdubbeling van de bouwkosten. De lokale politiek greep de missers aan voor een
politieke enqûete die wethouder Jeannete Baljeu bijna de kop kostte. “Het had
een fiasco kunnen worden, maar toch zijn hier geen rampen gebeurd zoals in
Amsterdam of Keulen”, blikken de projectmanagers Ton Knipping van Gemeentewerken
en Ruud Hendriks van Strukton terug. Ze hebben elkaar weer gevonden in een
alliantiecontract, maar de verstandhouding verliep lange tijd minder soepel. De
planning en de bijgestelde begroting liggen, dankzij de alliantie, nu keurig op
schema. Het onderwaterbeton is gestort en de kuip van 100 bij 125 meter
leeggepompt. Ook de naastgelegen kuip van 70 bij 30 meter voor waterberging ligt
klaar voor de afwerkingsfase. Het droogleggen van de bouwkuip was een van de
laatste kritische fases die met succes is afgerond. Dit najaar is het civiele
betonwerk klaar en komende zomer beginnen de bouwkundige afwerking en de
installatieklussen. De helft van de fundering is alvast berekend op toekomstige
bebouwing, mogelijk een nieuw museum. “De bouwput hadden we van tevoren
ingeschat als risico, maar de bodemgesteldheid en verschuiving van het
ziekenhuis niet”, geeft Ton Knipping volmondig toe. “De aannemer valt, ook
achteraf, niets te verwijten, want de bodem bleek net een tompoes: een harde
bovenlaag, maar binnenin zacht.” Zowel in de media als door de lokale politiek
werd Strukton echter neergezet als een aannemer die wanprestaties leverde door
op de verkeerde plekken af te graven en een keerwand te verwijderen. “Dat is
technisch en juridisch tot op de bodem uitgezocht en niet waar bevonden”, heeft
Gemeentewerken geconcludeerd. Het naastgelegen Sophia-kinderziekenhuis dreigde
tot twee keer toe in de bouwput van de parkeergarage te kantelen. “Een
horizontale verschuiving. Uiteindelijk een kwestie van plafonds repareren en
scheuren wegwerken. Maar psychologisch kwam de klap hard aan: uitgerekend het
deel waar kinderen werden behandeld. Een derde keer was geen optie en toen is
het werk stilgelegd.”

Weer mis

Strukton ging na het binnenhalen van de Europese aanbesteding van een
klassiek RAW-bestek voortvarend aan de slag. Het heien en plaatsen van damwanden
verliepen zonder problemen, maar bij een kleine afgraving net voor de kerst 2005
ging het voor de eerste keer mis en in mei 2006 bij het verwijderen van enkele
vrachtwagens vervuilde grond opnieuw. In augustus is het werk op last van de
gemeente opnieuw stilgelegd en volgde een lastige periode met vijf
contraexpertises en grote politieke druk. In die periode in 2006 stonden
Gemeentewerken en Strukton op gespannen voet: verwijten over en weer en een
ruzieachtige sfeer zetten de toon. “Alle opties zijn toen de revue gepasseerd,
ook de optie om ons terug te trekken”, omschrijft Hendriks. Wie nu precies het
initiatief nam om een streep te zetten en een nieuwe start te maken, hebben de
projectmanagers verdrongen. Gezamenlijk is gekozen voor een alliantie als
paraplu bovenop het klassieke bestek. “Wij voerden de onderhandelingen en
maakten de afspraken en zodra wij op één lijn zaten, zeiden we tegen de
juristen: ‘giet dat maar in een contract’. Zo zijn alle onderdelen nagelopen,
aangepast en opnieuw vastgelegd.” De bouwput, ongeveer 15 procent gevorderd, is
op moment van stillegging bevroren en afgerekend. Een onafhankelijke expert
heeft de restpunten bekeken en verdeeld tussen beide kemphanen.

Nieuw bestek

De schone lei begon met een nieuw bestek en inventarisatie van alle risico’s.
Daaraan werd een plafondbedrag gekoppeld van ruim 63 miljoen euro. Zowel
overschrijdingen als meevallers worden gedeeld. “Samenwerken om te zorgen dat
die pot gevuld blijft, vergt een heel andere manier van werken. Vertrouwen en
respect zijn daarbij onontbeerlijk, maar het heeft even geduurd voordat we weer
zover waren”, hebben beide heren ervaren. Samen met twee collega’s vormen zij de
alliantiedirectie die de voortgang en samenwerking scherp in de gaten houdt en
wekelijks knopen doorhakt. Bij de alliantie hoort ook dat Gemeentewerken en de
aannemer samen in één bouwkeet aan het Museumpark zitten en gezamenlijk een
nieuw ontwerp maakten. De vertraging van ruim een jaar en het openbreken van het
contract in een economische hoogconjunctuur zijn de grote boosdoeners voor de
prijsverdubbeling. Naast Strukton zijn ook de contracten met vier onderaannemers
verlengd in een periode die een stuk gunstiger uitpakte voor de marktpartijen.
In combinatie met sterk gestegen kosten voor loon en materiaal een verhoging van
gemiddeld 40 procent. Met de alliantie en het plafondbedrag kreeg de gemeente
ook de garantie dat geen nieuwe overschrijdingen optreden. “Een belangrijke
politieke voorwaarde”, weet Knipping nog. Hij was bijna een jaar kwijt aan alle
discussies aan de Coolsingel. De rust is weergekeerd en de eerste mijlpalen
gehaald. “Rotterdammers zijn uiteindelijk een nuchter volk en dit is weer een
gewone bouwput. Van blunderput naar glunderput.” ■

Projectgegevens

Contractvorm: RAW plus alliantie van Gemeentewerken en Strukton
Investeringssom: 103 miljoen euro Oorspronkelijk krediet: 54 miljoen euro
Opdrachtgever: Rotterdam en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Architectonisch ontwerp: Architectenbureau Paul de Ruiter Landschapsontwerp:
dS+V/OMA Parkeerdeskundige: Twynstra Gudde Installatietechniek: TS0x26A en
Worksphere Bouwfysica: Peutz BV Aannemer: Strukton Civiel Projecten Start bouw:
mei 2005 Stillegging: augustus 2006 tot en met oktober 2007 Oplevering: zomer
2010

Reageer op dit artikel