nieuws

Almere kiest plan Ymere voor duurzame wijk

bouwbreed Premium

De gemeente Almere en corporatie Ymere willen samen voortvarend aan de slag voor de stadsuitbreiding Almere Hout Noord. Dit moet een duurzame wijk worden in zowel sociaal-, economisch als ecologisch opzicht.

Wethouder Adri Duivesteijn en Ymere-directeur Stefan Schuwer zaten gisteren trots naast elkaar bij de presentatie van de winnaar voor de ideeënwedstrijd onder corporaties. De jury onder voorzitterschap van Pieter Winsemius koos unaniem voor het plan van Ymere.
Een opvallend element hierin is de centrale ‘dorpsstraat’ waarlangs verspreid alle belangrijke voorzieningen komen te liggen en waar makkelijk spontane, ongedwongen ontmoetingen plaatsvinden. In de hele wijk komen mogelijkheden voor met combinaties van wonen en kleinschalige bedrijvigheid. De inzet is verder dat de wijk zelfvoorzienend wordt in energie. Bewoners, bedrijven, verenigingen en instellingen kunnen lid worden van een ‘participatieondeneming’ die netwerken in de wijk extra vaart moet geven.
Winsemius toonde zich verder onder de indruk van het blauw-groene grid. Daarbinnen worden relatief kleine vlakken flexibel ingevuld, afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag. Elke woning komt aan een bevaarbare sloot, reden voor de juryvoorzitter vast te fantaseren over de opkomst van een punterindustrie.

Bewoners

Negen corporaties waren in de race, drie werden geselecteerd voor een nadere uitwerking van hun ingediende voorstel. Vestia en Stadgenoot zijn daarvan de twee die het niet hebben gehaald. De plannen van Ymere passen volgens de jury het best bij de ambities in de context van Almere Hout Noord en, niet te vergeten, de bewoners die daar zijn te verwachten.
De hoop is dat Almere Hout Noord een omslag inluidt in de ontwikkeling van woongebieden. Alle drie de corporaties hebben daarvoor volgens Winsemius goede ideeën aangedragen. Hij vindt die ook de moeite waard om elders te overwegen. “Zorg dus”, riep hij op, “dat ook de plannen van de niet-winnaars worden uitgedragen.”
Duivesteijn hoopt dat deze zomer al een uitvoerbaar plan klaar is. De voorbereidende werkzaamheden kunnen dan volgend jaar beginnen en de bouw zelf in 2011.
“Dit is de ultieme uitdaging waar wij als corporatie voor staan”, verwoordde Schuwer het maatschappelijke doel van Ymere.

Reageer op dit artikel