nieuws

Vrijheid bouw combinatie ingeperkt

bouwbreed

De vrijstelling voor bouwcombinaties is stilzwijgend afgeschaft. Op verzoek van de NMa stelt minister van der Hoeven van EZ paal en perk aan ongewenste, concurrentiebeperkende combinaties.

Het bedrijfsleven en andere belanghebbenden mogen tot 1 april bezwaar maken
tegen de beleidswijziging die 1 januari dit jaar formeel al is doorgevoerd. De
nieuwe regels maken een eind aan elf jaar vrijstelling van de Mededingingswet
voor de bouwsector. De uitzonderingsregel was tien jaar van kracht, maar is op
aandringen van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid op losse schroeven gezet.
Ook de NMa zet grote vraagtekens bij de praktijk dat grote aannemers elkaar
opzoeken voor gezamenlijke inschrijvingen. De sector, onder leiding van
voorzitter Hans Blankert van de Regieraad Bouw maakte aanvankelijk zoveel
bezwaar dat de vrijstelling nog een jaar extra is verlengd, maar nu lijkt toch
echt een eind te komen aan het privilege. De aanscherping van de regels betekent
niet dat er een eind komt aan de mogelijkheid van bouwcombinaties. Het mag om
krachten te bundelen, maar niet als de concurrentie wordt beperkt. Bouwers mogen
elkaar nog steeds opzoeken om gezamenlijk aan omzeteisen te voldoen en ook
combinaties tussen verschillende disciplines blijven toegestaan. Uitgangspunt
voor grote bedrijven is ‘nee mits’ en voor kleinere bedrijven ‘ja tenzij’. De
bewijslast komt bij de combinanten te liggen. Het midden- en kleinbedrijf (met
een omzet tot 5,5 miljoen euro) hoeft zich niet te verantwoorden als zij elkaar
opzoeken. Opvallend is verder de voorwaarde dat de aanbesteder ook moet
profiteren van een combinatie.

Reageer op dit artikel