nieuws

Verdringing dreigt op de bouwplaats

bouwbreed

Aannemersfederatie Nederland ziet de eerste trekjes van verdringing op de bouwplaats.

Woordvoerder Truus Remkes van de federatie wil niet zeggen welke
hoofdaannemer de onderaannemer van het project af wil hebben. De onderaannemer
wordt geadviseerd gewoon op het werk te blijven. “Anders wordt hem weer
contractbreuk verweten.” Ondertussen onderzoekt de mkb-koepel wat de kwaliteit
van het geleverde werk is. Remkes hoopt dat het bij een incident blijft, maar
kan zich voorstellen dat dit soort praktijken de komende tijd meer gaat
voorkomen. Met het verdringvoorbeeld wil ze aangeven dat de eerste signalen van
een toenemende werkloosheid in de bouw zichtbaar worden. Ze reageert op nieuwe
CPB-cijfers die gisteren in Den Haag werden gepresenteerd. Uit de cijfers blijkt
dat het aantal werklozen sterk oploopt tot 675.000 in 2010. Verder zullen de
investeringen van bedrijven fors dalen: tot 11,25 procent in 2009. Hoewel de
koopkracht dit jaar door een dalende olieprijs nog licht stijgt, noemt
minister-president Balkenende het CPB-scenario dramatisch. “Nederland verkeert
in een zware recessie. Het is lang geleden dat we dit hebben meegemaakt en het
tempo is ongekend. Drie maanden geleden zag het beeld er totaal anders uit.”
Balkenende kondigde geen concrete nieuwe maatregelen aan, omdat hij van plannen
maken geen “wedstrijd wil maken”. “Eenvoudige oplossingen bestaan nu niet.
Snelheid en zorgvuldigheid moeten hand in hand gaan.” Remkes vindt het
verstandig dat Balkenende de “rust bewaart”. Paniekvoetbal is niet nodig. Het is
zinloos om elkaar gek te maken met allerlei scenario’s. Zelf zijn we ook altijd
voorzichtig geweest. Bovendien wordt er ook misbruik van de kredietcrisis
gemaakt. Zo zijn er opdrachtgevers die weigeren jaarlijkse loonkostenstijgingen
door te rekenen terwijl dat in contracten is vastgelegd.”

Verdeeld

Bouwend Nederland vindt wel dat het kabinet te lang op zich laat wachten met
nieuwe maatregelen. Coalitiepartijen reageerden verdeeld op het nieuwe
cijfermateriaal van het CPB. De PvdA wil dat de WW zoveel mogelijk in stand
blijft. De VVD vindt dat het kabinet het kissebissen moet verruilen voor
regeren. Volgens Mark Rutte is bezuinigen op de sociale zekerheid mogelijk.
Investeringen in wegen en de bouw moeten volgens hem naar voren worden gehaald.
D66 pleit voor een hogere AOW-leeftijd. MKB Nederland meent dat het kabinet moet
afzien van lastenverzwaringen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels