nieuws

Veel verzet tegen sloopplan woningcorporatie

bouwbreed Premium

Honderden bewoners van de Enschedese buurt Bijvank lopen te hoop tegen de voorgenomen sloop van bijna 500 woningen. Er is massaal gedemonstreerd tegen het plan van woningcorporatie Domijn. Deze wil in de wijk Bijvank een kleiner aantal woningen terugbouwen, namelijk ruim 200.

Aanvankelijk wilde de woningcorporatie slechts 120 woningen in Bijvank slopen, maar de corporatie kwam daar vorig jaar op terug. “Dit plan was niet toekomstbestendig genoeg”, aldus een woordvoerder van Domijn. “We hebben gekeken naar de wijk Wesselerbrink als totaal en kwamen tot de conclusie dat er te veel van dezelfde type hobbykamerwoning staat. De bewoners wonen te dicht op elkaar en er is weinig ruimte voor groen. Om de woonomgeving te vergroten en meer groen te creëren is er besloten forser te slopen in met name het Bijvank”.
De voor de wijk typerende brinken en pleinen met daaromheen bebouwing worden verkleind om de verkeersveiligheid en de overzichtelijkheid te vergroten. Tussen 2011 en 2013 verrijzen in het Bijvank rijtjes- en stadswoningen, een klein aantal appartementen en twee-onder-een-kappers. Daarmee hoopt de woningcorporatie de diversiteit van bewoners te stimuleren. De woningblokken worden anders verkaveld, maar de pleinen blijven bestaan.
Een architect en aannemer is voor de operatie in het Bijvank nog niet bekend. De architect wordt in overleg met de toekomstige bewoners geselecteerd.
In de aangrenzende buurt Het Lang worden in 2010 de gevels van ruim 200 hobbykamerwoningen ingrijpend gerenoveerd. Beltman Architecten en Wismans 0x26 De Jong hebben dit werk voor hun rekening genomen. In de Ramelebrink worden 75 duplexwoningen gesloopt ok plaats te maken voor 100 zorgappartementen voor Surinaamse senioren. Het ontwerp is van Architecten Atelier Alfonso. Een aannemer is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel