nieuws

Samenwerking: een extra kans op overleving

bouwbreed

De huidige crisis is voor de continuïteit voor veel bedrijven binnen de bouw- en installatiebranche een regelrechte bedreiging. Als je echter naar de ontwikkelingen in de markt kijkt, dan ziet Wouter Jansen ook veel kansen.

De vraag is echter, hoe pak je deze kansen. Hier volgen enkele praktische aangrijppunten:
De toename van techniek in woningen, gebouwen en bedrijven leidt tot meer technische werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, onderhoud en service.
De roep om een duurzaam energie- en grondstoffengebruik klinkt alom en vraagt om een integrale aanpak.
Klanten en gebruikers denken mee en willen ‘professioneel’ geholpen worden.
Technologische vernieuwing gaat door en schept nieuwe mogelijkheden op het gebied van ict, beveiliging, domotica, klimaatbeheersing, zonne-energie, warmtepompen etc.
Nieuwe fiscale maatregelen van de overheid om duurzame renovatie te ondersteunen.
De bovenstaande voorbeelden geven aan, dat samenwerking met andere bedrijven veelal nodig is om de kansen winstgevend op te pakken. Zelfs grote bedrijven geven dit duidelijk aan. Op de homepages van BAM en Imtech spreken de woorden ‘Samenspraak’ en ‘Samen succesvol’ boekdelen.

Samenwerking

Strategische samenwerking binnen de integrale ketens komt meestal pas van de grond als de nood hoog is en de urgentie voor alle betrokken partijen duidelijk is. Een goed voorbeeld is de textielbranche, waar 20 jaar geleden de keten van productiegedreven naar markt- en klantgedreven omsloeg. Andere branches volgden.
Binnen de automobielindustrie heeft de werkwijze op basis van continue verbeteringen Toyota wereldleider gemaakt. Insiders melden, dat Chinese bedrijven inmiddels deze werkwijze snel op hun manier adopteren. En zo kan het zijn, dat u sneller als gedacht in een auto van Chinese makelij rijdt.
Voor de bouw- en installatiebranche is strategische samenwerking een van de kansrijke middelen om de crisis te overwinnen. Het is nu een juist tijdstip om te handelen.
Vier overwegingen om nu de kans te grijpen:
Duurzaam bouwen heeft de toekomst. Dat betekent integraal en klantgericht werken. Er wordt al jaren over deze thema’s gesproken maar nog nauwelijks gehandeld. Een regelrechte kans dus. Integraal en klantgericht werken doe je absoluut samen.
Samenwerking staat of valt met vertrouwen. Bedrijven willen graag een hoger consumentenvertrouwen. Ga daarom de dialoog met klanten en gebruikers aan.
We hebben allemaal de mond vol over innovaties. Geef uw mensen de ruimte om samen met anderen innovaties te mogen oppakken. Ruimte voor ondernemerschap dus.
Samen ondernemen om te overleven is een kwestie van willen, kunnen en durven. Iedereen ziet nu de urgentie en de kansen, dus het fruit hangt laag.

Tijd voor actie

Relatief succesvolle bedrijven tonen een aantal aanknopingspunten:
Bepraat de marktsituatie met je partners en ontdek de gemeenschappelijke kansen op new business (denken en doen).
Durf een plan te maken om dit samen op te pakken. Bepraat dit ook met klanten en gebruikers. Hier geldt ook, wie niet waagt , wie niet wint.
Begin in het klein en laat de samenwerking gestaag groeien. Forceren leidt tot frustratie, veel afbreukrisico en grote verliezen.
Kies voor een professionele ondersteuning, die waarde toevoegt op het vlak van resultaatgericht denken en handelen, creëren van win/win verhoudingen en het strak doorlopen van een tijdspad.
Dat samenwerking tot succes kan leiden is helder. Dat het niet zo gemakkelijk is weet ook iedereen. Doe het daarom stap voor stap. En volg lichtende voorbeelden van succesvolle bedrijven die dit ook doen.
Het belangrijkste is, durf samen anders en ruimer te denken. En geniet samen van de resultaten. Dat inspireert!!

Reageer op dit artikel