nieuws

RGD stippelt strategieinkoop uit

bouwbreed

De Rijksgebouwendienst richt zich vanaf komende zomer op geïntegreerde contracten en raamcontracten. Dat past in de nieuwe professionele inkoopstrategie van de dienst.

Het duurt nog minstens een halfjaar voordat de dienst de nieuwe strategie definitief vaststelt, maar Cobouwlicht alvast een tipje van de sluier op. De opdrachtgever investeert jaarlijks miljarden euro’s in de bouw, renovatie en beheer van rijksgebouwen.
De nieuwbouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de renovatie van het Rijksmuseum zijn grote lopende projecten. Daarnaast houdt de dienst zich bezig met de renovatie van VROM en paleis Soestdijk, maar ook met vier pps-gevangenissen en de nieuwbouw voor Europol.

Traditioneel

In totaal verstrekt de dienst per jaar gemiddeld 14.000 opdrachten aan 6000 verschillende leveranciers met een gemiddelde waarde van 140.000 euro.
Het merendeel van de aanbestedingen is nog traditioneel, vergelijkbaar met de relatief defensieve strategie van het ministerie van Defensie.
Dit in tegenstelling tot Rijkswaterstaat en ProRail die vooral inzetten op clustering en d0x26c-contracten. Rijkswaterstaat stippelde enkele jaren geleden al een centraal inkoopbeleid uit en zet sterk in op kennisontwikkeling en begeleiding.

Vernietigend

Een beeld dat vorige zomer werd bevestigd door een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer: De Rijksgebouwendienst had relatief weinig gedaan zich te profileren als professionele inkooporganisatie in de nasleep van de bouwfraude. Die handschoen heeft de dienst alsnog opgepakt.
De omslag naar publiek-private samenwerking voor grote nieuwbouwprojecten is overigens al een paar jaar geleden ingezet met de renovatie van het ministerie van Financiën. Opvallend daarbij is dat Rijksgebouwendienst een aparte dienst pps heeft opgetuigd, die zich volledig toelegt op de ontwikkeling en toepassing van dbfmo. Op dat punt heeft de dienst zelfs Rijkswaterstaat voorbijgestreefd.
Daarnaast zet de Rijksgebouwendienst in op vier inkoopontwikkelteams die zich gaan bezighouden met de nieuwe contractvormen.
Een apart expertisecentrum neemt de rol op zich voor marktanalyse, marktconsultatie, gunningscriteria en advisering over contractvorm en grootte. Bijkomend voordeel van centralisatie is dat de dienst meer zicht krijgt op trends en alerter kan zijn op signalen prijsafspraken of andere vormen van concurrentievervalsing.

Nieuwe aanpak Rijksgebouwendienst

Beleidskader contractvormenl geïntegreerde contracten en raamcontracten
l inkoop ontwikkelteams
Marktkennis en leveranciersmanagementl marktanalyses, marktconsultatie, past performance, contractmanagement, verbeteringen meecontracteren en belonen
l organisatie inkoopfunctie
l expertisecentrum aanbesteden
l inkoopforum: advies aanbestedingsstrategie op projectniveau
Sturing op kostenl kostprijsberekeningen RGD, sturing verbeteren
Informatievoorziening inkoopl inkoopbehoefte, procesinformatie en resultaatinformatie
Bron: Rijksgebouwendienst

Reageer op dit artikel