nieuws

Polystyreen elementen vormen ribbenvloer

bouwbreed Premium

Kruipruimteloos bouwen is in opmars, en er bestaan al diverse systemen. Toch blijkt het nog mogelijk om met iets nieuws te komen: een thermisch isolerende, horizontaal ventilerende vloer op basis van polystyreen elementen

Ook hij heeft onder zijn huis een kruipruimte, maar J. van Arnhem vindt ze
niet meer van deze tijd: “Vrijwel altijd geven ze via allerlei openingen vocht
en radioactief radon door aan de bovenliggende woning. En je kunt er nauwelijks
iets in opslaan, want zelfs in een ogenschijnlijk droge kruipruimte worden
bijvoorbeeld wijnflesetiketten onherroepelijk aangetast. Ook veel waterschappen
zijn tegen kruipruimtes, omdat ze daarvoor in grote delen van bebouwd Nederland
het grondwaterpeil relatief laag moeten houden.” Van Arnhem verkocht volgens
eigen zeggen in het verleden “miljoenen vierkante meters systeemvloeren”, zag
alle systemen voorbij komen en bedacht een paar jaar geleden een
kostenbesparende ribbenvloerconstructie voor toepassing op een vaste ondergrond.
Bedoeld als vloer voor de benedenverdieping van een woning, om kruipruimteloos
te kunnen bouwen. Maar in aangepaste vorm is het systeem ook toepasbaar als
isolerende vloer in een bestaande kruipruimte. De ribbenvloer wordt ter plekke
gestort op langwerpige, aan hun langszijde gekoppelde vloerelementen van
polystyreen. Deze hebben een Z-vormige doorsnede met een onderbeen dat op de
ondergrond rust en een bovenbeen dat steunt op het onderbeen van een aangrenzend
element. Voor de onderlinge verbinding zorgen samenwerkende profileringen. De
elementen worden genest gefabriceerd door ze zonder restafval uit een blok
polystyreenschuim te snijden. Ze worden pas op locatie van elkaar losgemaakt en
zodanig via de profielen aan elkaar gekoppeld, dat tussen de individuele
elementen langwerpige ruimtes ontstaan. De holtes aan de onderkant dienen als
ventilatiekanaal voor vocht en radon en kunnen zo nodig onderling verbonden
worden door dwarskanalen. Voor mantelbuizen zijn extra uitsparingen voorbereid.
Ook de langwerpige ruimtes aan de bovenzijde van het polystyreen kunnen zo nodig
worden aangevuld met dwarskanalen. Bij gebruik als vloer voor een
benedenverdieping krijgen de bovenste kanalen een lichte wapening, waarna over
de gehele vloer een relatief lichte betondruklaag wordt gestort. Bij gebruik op
de bodem van een bestaande kruipruimte kunnen de bovenste kanalen worden gevuld
met zand uit de kruipruimte zelf, waarna de vloer gasdicht kan worden afgedekt
met een kunststof folie.

Grote schaal

De ‘T-balk vloerelementen’ zijn nog niet in een project ingezet. De
uitvinder: “Ik zou het leuk vinden als het systeem op grote schaal zou worden
toegepast, want het bespaart ongeveer 40 procent beton en 40 procent
wapeningsstaal vergeleken met een plaat gewapend beton die gewoon op het zand
ligt. Maar ik ga me er niet speciaal voor inspannen, de markt moet het zelf
oppikken. Ik heb contact gehad met bouwbedrijven die het octrooi van me willen
overnemen, maar dat vind ik geen goed idee. Ik wil bijdragen aan kostenverlaging
in de woningbouw, en dan moeten er voldoende onafhankelijke aanbieders zijn.”
octrooinummer: NL2000550 houder: J.G. van Arnhem bv, Ommen uitvinder: J. van
Arnhem

Reageer op dit artikel