nieuws

Krimp bevolking kans voor kwaliteit

bouwbreed Premium

Niet méér maar creatief bouwen en transformeren, met oog voor regionale kwaliteiten. Dat adviseren architecten die zich hebben gebogen over bevolkingskrimp, waarmee tot 2025 waarschijnlijk meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten te maken krijgt.

Negen studies van evenzoveel ontwerpteams werden er uitgevoerd in het kader van het project Ontwerplab Krimp.
Dit is een initiatief van de BNA en drie architectuurstudiestichtingen (Stagg, Staro en Stawon) voor respectievelijk gezondheidszorg, onderwijs en woningbouw, in samenwerking met Aedes en het kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing KEI.
Doel van dit Ontwerplab is aan te tonen dat de krimp van de bevolking ook kansen biedt voor kwaliteitsverbetering. Krimp schept extra ruimte voor de verbetering van de landschappelijke kwaliteit van dorpen en steden en voor nieuwe aantrekkelijke voorzieningen. De negen teams (waarvan drie strudententeams) hebben – vrijblijvende – adviezen geformuleerd voor zes gebieden: in Friesland, Limburg en Zeeland.

Kansen

Sommige Friese dorpen kampen al met leegstaande woningen en het verdwijnen van voorzieningen. Kansen liggen in innovatieve agrarische bedrijvigheid, meer aandacht voor groen en voor cultuurhistorische kenmerken en, in het verlengde hiervan, meer toerisme. Grotere kernen kunnen door samenwerking eerder voorzieningen handhaven. Voor kleinere kernen luidt het advies: zorg voor een ‘mobiele vloot’, met terugkeer van de SRV-man in een gemoderniseerde vorm.

Kreken

Het Zeeuwse Terneuzen moet zich concentreren op verbetering van bestaande wijken en aanpak van het centrum en de boulevard. Er komt ruimte voor het binnenhalen van een nabijgelegen kreek in woonwijken. Het historische krekenlandschap biedt ook op Walcheren een aantrekkelijke basis voor gebiedsontwikkeling. En Zoutelande, een badplaats op zijn retour, kan een kwaliteitsimpuls krijgen door de minst mooie delen van het dorp te slopen en het bos het dorp in te trekken.
In Parkstad Limburg kunnen overtollige woningen ruimte bieden voor initiatieven van bewoners als zelfbouw en kleinschalige functiemenging. Sloop schept verder ruimte voor ‘groene lobben’ in de stad.
Het vinden van oplossingen en benutten van kansen blijkt altijd maatwerk. De toekomst is daarom aan kleinschalige ingrepen, toegesneden op lokale omstandigheden.
“Uit de bevindingen van de ontwerplabs kunnen algemene aanbevelingen worden gedestilleerd”, meldt de BNA tevreden. Die aanbevelingen worden op 13 mei officieel gepresenteerd in het NAi. “Daarmee sluiten BNA en de samenwerkingpartners hun studie af en wordt het stokje overgedragen aan de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).”

Reageer op dit artikel